Dievas Kūrėjas ar evoliucija (paskaita 2019 03)

Tikėjimo ir mokslo santykis, evoliucijos teorijų suderinamumas su katalikų tikėjimu - tai temos, kuriomis verda karštos diskusijos ir į kurias, rodos, nerandama atsakymo. Ar evoliucija suderinama su bibline žmogaus sutvėrimo istorija? Ar visas Biblijos vietas reikia skaityti paraidžiui? Kokios naujausios tendencijos evoliucijos teorijos šalininkų gretose? Ką, galų gale, apie žmogaus sukūrimą sako Katalikų Bažnyčia?

Kun. Edmundas Naujokaitis, daugelio įdomių paskaitų Filosofijos fakultete autorius, šį kartą apžvelgs biblinę žmogaus sutvėrimo istoriją, pristatys ir palygins vyraujančias evoliucijos teorijas ir kaip į šias teorijas žvelgia katalikybė. Atsisakant emocingų pareiškimų, bus blaiviu žvilgsniu pažvelgta į evoliucijos teorijų pagrįstumą ir atsakyta į pagrindinius mokslą ir tikėjimą iš pirmo žvilgsnio priešinančius klausimus.