Švč. M. Marijos Septyni Skausmai (Marija Sopulingoji)

Trečiadienis, 2021, Rugsėjis 15