Šv. Pranciškaus, išp., šventųjų stigmų įspaudimo minėjimas (Pranciškaus Žaizdos)

Ketvirtadienis, 2020, Rugsėjis 17