Šv. Kornelijus, pop., ir Kiprijonas, vysk., kankiniai

Trečiadienis, 2020, Rugsėjis 16