Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos (rekolekcijos)

AMDG

Didesnei Dievo garbei

 

KVIEČIAME DALYVAUTI

DVASINĖSE PRATYBOSE (REKOLEKCIJOSE)

PAGAL ŠVENTOJO IGNACO LOJOLOS METODĄ

Šv. Ignaco Dvasinės pratybos – tai susikaupimo, maldos ir dvasinio apsivalymo dienos. Tūkstančiai žmonių visame pasaulyje šių Pratybų dėka atrado katalikų tikėjimą, pradėjo naują gyvenimą, išgirdo Dievo pašaukimą kunigystei ar vienuoliškai tarnybai.

Kiekvienas žmogus turėtų nors kartą gyvenime savęs paklausti:
IŠ KUR AŠ ATĖJAU IR KUR EINU?
Kas manęs laukia po mirties? Kaip tam pasiruošti?
KOKS MANO GYVENIMO TIKSLAS?
Kaip gyventi, kad jį pasiekčiau? Ar taip gyvenau ligi šiol?
KOKIĄ VIETĄ MANO GYVENIME TURĖTŲ UŽIMTI MANO KŪRĖJAS IR IŠGANYTOJAS?
Ar turiu klausyti Jo įsteigtos Katalikų Bažnyčios ir naudotis šventaisiais sakramentais?
Ar šventosios Mišios turėtų tapti mano gyvenimo centru?

Šv. Ignaco rekolekcijos buvo popiežių pripažintos geriausiomis Bažnyčioje ir tinkamomis visiems žmonėms, net nutolusiems nuo tikėjimo. ,,Šv. Ignaco Pratybos visada bus viena iš veiksmingiausių priemonių pasaulio dvasiniam atgimimui ir jo teisingai tvarkai pasiekti, bet su sąlyga, kad jog išliks autentiškomis šv. Ignaco Pratybomis“ (pop. Pijus XII, 1948 spalio 24 d.).

 

ARTIMIAUSIOS REKOLEKCIJOS vyks

2024 m. kovo 4–9 d. Šv. Kazimiero priorate, Kaune, Birutės g. 1.
Rekolekcijas ves kunigai Edmundas Naujokaitis ir Gytis Karčiauskas.
Rekolekcijų pradžia: kovo 4 d., pirmadienį, 16 val., pabaiga: kovo 9 d., šeštadienį, 10.30 val.

Prašome registruotis iki vasario 25 d. pas kun. E. Naujokaitį:
tel. 8-604-57293, el. p. prioratas@fsspx.lt.
Turime 8 kambarius – jei dalyvių bus daugiau, jiems tektų dalintis kambariais. Būtina dalyvauti visas dienas, nakvoti priorate.
Iš dalyvių prašytume 100 eurų aukos.