Trumpa apologetika

Trumpa apologetika
Įrišimas: minkštas
Puslapių skaičius: 388
Išleidimo metai: 2020
Formatas: 22,5 X 15,4 cm
 

 

Kaina: 12 €

Užsisakyti

 

Pranciškus Petras Būčys (1872–1951) buvo Lietuvos Rytų apeigų (unitų) vyskupas, teologas, marijonų generolas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, teologijos daktaras. Jis priklauso žinomiausių ir daugiausiai Lietuvai nuveikusių praėjusio amžiaus lietuvių būriui.

Graikų k. žodis apologia reiškia „gynybą“ teismo procese, atsakant į kaltinimus (kategoria). Pirmieji Bažnyčios tėvai, vadinami „apologetais“, turėjo imtis intelektualinio krikščionybės gynimo nuo žydų ir pagonių kaltinimų. Reikėjo ginti ir Vieno Švč. Trejybėje Dievo egzistavimą, ir bendrus tikybos pagrindus, ir pavienes dogmas, moralines normas, bažnytines institucijas bei liturgines praktikas – religijos visumą.

Būtent tokią „apologiją“ ir vysto vysk. Būčys visuose savo raštuose. Jo „Trumpoje Apologetikoje“ rasime ir klausimus apie tiesą, Dievo buvimą bei žmogaus sielą, ir straipsnelius apie Švč. Trejybę, Įsikūnijimą, Eucharistiją, amžinybę, ir skyrių apie dorą. Vysk. Būčys rašė eiliniams žmonėms, todėl jo stilius ne sausas, akademinis, o gyvas ir paprastas. Argumentai dėstomi aiškiai ir glaustai. Nors pirmoji „Trumpos apologetikos“ laida pasirodė prieš beveik šimtą metų (1922), knyga nė kiek neprarado savo aktualumo.

KNYGOS IŠTRAUKA