Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė (pamokslas)

Pamokslas, sakytas Kaune 2021 m. sausio 10 d.

Brangūs tikintieji, kai Dievas sukūrė šį gražų pasaulį, pačioje pasaulio pradžioje Jis taip pat sukūrė žmogų. Biblijos Pradžios knygoje yra rašoma: „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą...vyrą ir moterį, sukūrė juos. Dievas juos palaimino, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją!... Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė. Kai jie buvo sukurti, jis juos palaimino ir davė jiems vardą Žmonija."

Brangūs tikintieji, tai yra Dievo Žodis ir Dievo Žodis (Šv. Raštas) yra Dievo apreiškimas. Tai rimtas dalykas. Dievo apreiškimas yra lyg Dievo mokykla mums. Dievo apreiškimas moko mus, kas mes esame, kokie esame, kur einame, kaip dorai gyventi ir t.t. Dievo apreiškimas moko žmoniją būtent apie Dievo sukūrimo planą ir dizainą dėl žmonijos.

Šiandien mes švenčiame Šventosios Šeimos šventę, todėl šie Dievo žodžiai, šis žinojimas, kas yra žmonija, yra labai reikšmingi, ir reikia rimtai galvoti apie šiuos žodžius šiandien: "Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė...Būkite vaisingi ir dauginkitės."

Dievas norėjo sukurti vyrą ir moterį. Tai buvo Dievo valia. Jis norėjo sukurti tėvystę, motinystę, vaikus, ir todėl norėjo, kad tėvai padėtų Jam auklėti šiuos vaikus. Tai yra Dievo noras ir Dievo valia dėl žmonijos egzistavimo ir jo esmė yra vyras ir žmona; tėvai ir vaikai.

Šventosios Šeimos šventė yra labai svarbi šventė, nes kaip žinome, šiais mūsų laikais vyksta baisus karas prieš tradicinę šeimą ir tradicinę santuokos sąvoką. Mes gyvename, brangieji, labai keistu ir sugadintu Pasaulio laikotarpiu. Yra tiek daug nuodėmių prieš šeimą. Mes turime dabar ne tik siaubingai daug svetimavimo, daug skyrybų, daug abortų, daug nuodėmių prieš skaistybę, pornografiją ir homoseksualumą ... bet taip pat dabar vyrai nori tapti moterimis...moterys nori tapti vyrais...kai kurie vyrai nori būti vyras ir moteris, kai kurie žmonės nori, kad valdžia leistų jiems turėti daug įvairų lyčių. Tokios nesąmonės skleidžiamos visur!

Brangieji, vyksta kultūrinis karas prieš Dievo sukūrimą ir planą žmogui, ir šis kultūrinis karas pradeda įsiskverbti į politiką ir auklėjimo institucijas. Tai yra karas prieš natūralų vyriškumą, natūralią moterystę, tėvystę, motinystę, prieš biologinę lytį, prieš žmogaus prigimtį ir prieš šeimą. Žmonės atmeta Dievo kūrinį ir labai nepagarbiai teršia Dievo gražų planą žmonijai ir šeimai. Tai baisu.

Mes su Šventuoju Juozapu, Švč. M. Marija ir Vaikeliu Jėzumi turime dar labiau stiprinti mūsų šeimas ir mūsų ištikimybę Dievo planui ir sukūrimui. Reikia pripažinti ir priimti Dievo planą dėl žmonijos ir šeimos. Mums reikia gerbti Dievo planą santuokai ir šeimai. Turime gerbti Dievo įsakymams dėl lytiškumo.

Situacija dėl tradicinės šeimos supratimo vis labiau blogėja. Pvz., turbūt jau girdėjote, kad neseniai Amerikoje Nancy Pelosi, dabartinė Jungtinių Valstijų Atstovų rūmų pirmininkė, pradėjo siekti oficialiai uždrausti vartoti lytį nurodančias sąvokas, tokias kaip motina, dukra, tėvas, sūnus. Įsivaizduokite... Ji nori uždrausti vartoti lytį nurodančias sąvokas. Ji sakė: „valdžia privalo gerbti visas lyties tapatybes, pakeisti įvardžius ir šeimos santykių apibrėžimą, kurie būtų neutralūs lyčių atžvilgiu“... Visas lyties tapatybes...Dabar pagal Stambulo konvenciją jie moko, kad yra 72 įvairų lyčių. Bet Dievas sakė: Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė. Tai yra, Jis sukūrė tik 2 lytis.

Brangieji, galime sakyti...pasaulis išprotėjo. Amerikos Atstovų rūmų pirmininkė, o taip pat ir naujas Amerikos prezidentas Bidenas ir dauguma Europos Sąjungos lyderių nori permąstyti ir pertvarkyti Dievo sūkurimą ir iš naujo apibrėžti žmogaus prigimtį. Kur einame?

Tačiau to buvo galima tikėtis, nes žmonės nesuprasdami Dievo plano, jie nežino, kas jie yra. Dėl to, brangieji turime maitinti savo protą katalikų doktrina ir Šv. Raštu. Padėkite dažniau savo telefoną į šalį ir paimkite katekizmą arba Bibliją ir skaitykite. Mums reikia sveiko proto, nes svarbus klausimas yra: ar mes išprotėsime? Ar mes galėtume išgyventi per šitą nesąmonę ir išprotėjimą? Mes galime nuklysti į kairę arba į dešinę. Mes lengvai galime tapti liberalais arba ekstremistais ir sąmokslo teoretikais. Kur einame? Aišku, kad norime ir turime prieštarauti šiai nesąmonei. Bet mums reikia būti labai atsargiems, nes mes patys galime išprotėti. Reikia balanso, maldos, ramybės, dažnai priimti sakramentus.

Prašau, nemanykite, kad turite išgelbėti pasaulį nuveikdami ką nors įspūdingo ar didvyriško. Ne. Turime būti ištikimi savo paprastoms pareigoms. Tai yra atlikti savo pareigas ir būti ištikimi Dievui. Turime kovoti, kad išliktume normalūs. Turime kovoti, kad normaliai auklėtume savo vaikus. Turime išlikti ištikimi Dievo žodžiui, Dievo įstatymui, Dievo apreiškimui.

Žmonija yra Dievo kūrinys. Žmonija yra tikra šeima ir mes tikrai priklausime ne tik nuo Dievo, bet taip pat ir vienas nuo kito. Mums reikia kitų žmonių pagalbos. Vaikams reikia tėvų pagalbos. Vyrui reikia žmonos pagalbos. Žmonai reikia vyro pagalbos. Kunigui reikia parapijiečių pagalbos... parapijiečiams reikia kunigo pagalbos. Tai yra Katalikų bendruomenė ir palaikymas.

Pati geriausia dovana žmonijai yra ta, kad tėvas ir mama rimtai auklėtų savo vaikus. Tėvai turi būti dorybingų žmonių statybininkai. Kiekvienas vaikas yra brangus projektas. Todėl žiūrėkite rimčiau į savo vaikų auklėjimą. Taip pat žiūrėkite rimčiau į savo dvasinį auklėjimą, nes kas nežengia į priekį, tas eina atgal.

Fatimos Dievo Motina sakė savo paskutiniame apsireiškime, kad Dievas jau yra labai įsižeidęs. Tikrai taip...Žmonės teršia Jo kūrinį, tai yra žmoniją, ir Jo planą žmogui. Paprašykime Šventosios Šeimos pagalbos, kad galėtume atsilyginti už šias nuodėmes ir visada gerbti Dievo sukūrimą. Amen.


Kun. Shane Pezzutti yra šv. Pijaus X kunigų brolijos prioras Kaune.