Šv. Pijaus X kunigų brolijos generaliniai namai prašo melstis už Ukrainą

Nuotraukoje: naujai įšventinti Šv. Juozapato brolijos kunigai 2018 m.

 

Atsiliepdamas į Šv. Juozapato kunigų brolijos vadovo t. Vasylio Kovpako, jo kunigų ir tikinčiųjų prašymus, Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinis vyresnysis kun. Davide Pagliaranis ragina visus Brolijos narius ir tikinčiuosius melstis už Ukrainą.

Užtariant Švč. Mergelei Marijai, kurios šlovingas Paėmimas į dangų Ukrainoje yra ypač garbinamas, prašykime Dievo suteikti Ukrainos tikintiesiems dvasinės pagalbos. Taip pat melskime Jo apsaugoti Ukrainos bažnyčias ir koplyčias, ypač tas, kurios yra rytinėje šalies dalyje.

T. Vasylis ir Šv. Juozapato brolijos kunigai iš anksto dėkoja už jūsų paramą ir maldas.

Šv. Juozapato brolija, pavadinta šv. kankinio Juozapato Kuncevičiaus (1584–1623) vardu, yra Ukrainos katalikų kunigų, naudojančių bizantinį ritualą, draugija. Nuo pat savo įkūrimo 2000 m. ji yra artimai susijusi su Šv. Pijaus X kunigų brolija. Jos tikslas – tradicinių Rytų ritualo kunigų formavimas. Brolija turi vieną seminariją Lvove ir seserų vienuolių atšaką. Brolijos kunigų laikomose Mišiose dalyvauja tūkstančiai Ukrainos katalikų.