Šiandien tradicines Mišias visame pasaulyje aukoja apie 4500–5000 kunigų

 

Šiandien Tradicines Mišias visame pasaulyje aukoja apie 4500–5000 kunigų. Tokį vertinimą pateikia Christianas Marquantas iš Prancūzų liturgijos asociacijos „Paix liturgique“.

Šis skaičius susideda iš šių grupių:

  • Apie 760 kunigų, priklausančių Šv. Pijaus X brolijai ir jai draugiškoms arba giminingoms bendruomenėms. (Šv. Pijaus X brolija – 660 kunigų; Morgono kapucinai, Belege benediktinai, Atsimainymo brolija ir kt. – apie 50 kunigų; vadinamasis „Pasipriešinimo“ judėjimas – apie 50 kunigų.)
  • Apie 600 kunigų, priklausančių anksčiau vadintoms „Ecclesia Dei“ bendruomenėms. (Šv. Petro brolija – apie 300 kunigų; Kristaus Karaliaus institutas – 112 kunigų, Gerojo Ganytojo institutas – 45 kunigai; Šv. Žano Vianėjaus bendruomenė – 35 kunigai; kiti – apie 100 kunigų.)
  • Apie 130 kunigų, priklausančių toms religinėms bendruomenėms, kurios niekada nebuvo pavaldžios popiežiškajai komisijai „Ecclesia Dei“. (Pavyzdžiui, Fontgombo, Klear Kriko ir Nursijos benediktinai).
  • Bent 3000 (galbūt netgi 5000, jei įskaitysime tuos, kurie Mišias laiko slapta nuo savo vyskupų) diecezinių kunigų, kurie reguliariai, jei ne išimtinai, laiko tradicines Mišias, remdamiesi pop. Benedikto XVI laišku motu proprio „Summorum Pontificum“ suteikta teise. (Tarp jų – Jungtinėse Valstijose apie 1000 kunigų, Prancūzijoje apie 250 kunigų, Italijoje apie 200 kunigų, Didžiojoje Britanijoje apie 150 kunigų... Lietuvoje bent 4 kunigai.)

Be to, yra žinoma, kad bent keli tūkstančiai jaunų „Tradicijos judėjimui“ nepriklausančių kunigų mokėsi laikyti tradicines Mišias.

Šiuo metu kaip tik vykdomas išsamus tyrimas, ir 2019 m. gruodį bus pateikta jo ataskaita, kuri, Marquanto įsitikinimu, patvirtins šiuos skaičius.

„Tie 4500 kunigų, prisirišusių prie tradicinių Mišių (1500 „tradicionalistų“ ir apie 3000 diecezinių kunigų) sudaro apie 1,1 % visos katalikų dvasininkijos pasaulyje (procentas būtų didesnis, jei skaičiuotume tik Lotynų Bažnyčios kunigus, t. y. tuos, kurie naudojasi Romos ritualu). Šis skaičius anaiptol nėra toks juokingas kaip atrodo, ypač turint galvoje, jog tradicinių Mišių laikymas ilgą laiką buvo uždraustas, o tradicinę liturgiją mylintys kunigai iki šiol daug kur yra persekiojami progresyvių vyskupų. Nepaisant to Tradicijos judėjimas auga“, – teigia Christianas Marquantas.

ŠALTINIS: Paix Liturgique