O Mergelės vardas buvo Marija...

„O Mergelės vardas buvo Marija…“ (Lk 1, 27). Pasakykime keletą žodžių apie tą vardą „Marija“, kuris išvertus reiškia „Jūros žvaigždė“, „Stella Maris“ ir labai tinka Motinai Mergelei.
Ją labiausiai dera lyginti su žvaigžde. Kaip žvaigždė, nedarydama sau žalos, skleidžia savo spindulius, taip ir Mergelė, nesutepdama mergystės, gimdo Sūnų. Kaip spinduliai nesumažina žvaigždės spindėjimo, taip ir Sūnus Mergelės tyrumo. Juk Ji yra ta kilni žvaigždė, kilusi iš Jokūbo, kurios spinduliai apšviečia visą pasaulį, kurios švytėjimas sklinda aukštybėse ir, aplankydamas žemę, persmelkia požemius. Ji šildo labiau sielas nei kūnus, gaivina dorybes, naikina nusikaltimus. Ji yra nuostabi ir ypatinga Žvaigždė, iškilusi virš tos didžios jūros platybių, tviskanti nuopelnais, spinduliuojanti pavyzdžiu. Kas tu bebūtum, jei matai, kad šio laikinojo gyvenimo tėkmėje blaškaisi tarp audrų ir viesulų, o ne ramiai eini žeme, nenugręžk akių nuo tos Žvaigždės spindesio, jei nenori, kad tave prarytų audros. Jei tavyje sukyla pagundų vėtros, jei suklumpi ant aštrių kentėjimų akmenų – pažvelk į žvaigždę, šaukis Marijos. Jei tave blaško puikybės, savimeilės ar pavydo gūsiai –pažvelk į žvaigždę, šaukis Marijos. Jei pykčio, įgeidžių ar kūniškų vilionių bangos purto silpną tavo sielos valtį – pakelk akis į Mariją. Jei tave, slegiamą kalčių naštos, iškankintą nešvarios sąžinės, išgąsdintą teismo grėsmės, pradės klampinti liūdesio bedugnė ar nevilties praraja – mąstyk apie Mariją. Pavojuose, sielvartuose, abejonėse galvok apie Mariją, šaukis Marijos. Tegul Jos vardas nedingsta nuo tavo lūpų, tegul Ji nepalieka tavo širdies ir, kad galėtum išmelsti Jos gelbstinčio užtarimo, neišleisk iš akių Jos elgesio pavyzdžio. Eidamas kartu su Ja, nenuklysi į šunkelius, šaukdamasis Jos, neįpulsi į neviltį, turėdamas Ją mintyse, nenukrypsi į klaidą. Kai Ji tave laikys, neparkrisi, kai Ji užstos, neturėsi ko bijoti, kai Ji ves tave, nepavargsi, kai suteiks tau malonės, pasieksi tikslą, o savo siela patirsi, kad teisingai parašyta: „O Mergelės vardas buvo Marija…“ (Lk 1, 27).