Šv. Pijaus X brolija turi jau 707 kunigus

Nuotraukoje: 2022 m. kunigų šventimų ceremonija Šv. Tomo Akviniečio seminarijoje JAV.

 

Po neseniai įvykusių šventimų Šv. Pijaus X brolijos (FSSPX) kunigų skaičius padidėjo iki 707. Praėjusį mėnesį šeši nauji kunigai buvo įšventinti Jungtinėse Valstijose, šeši – Šveicarijoje ir trys – Vokietijoje.

Šv. Pijaus X brolijos įkūrėjas arkivyskupas Lefebvre‘as yra pasakęs:

„Brolijos veikla apima visa tai, kas būtina kunigų formavimui – nesvarbu, ar kandidatas taps Brolijos nariu, ar ne.“

Tokį patį ketinimą darbuotis visos Bažnyčios labui kartu su visais geros valios žmonėmis praėjusią vasarą išsakė Brolijos generalinis vyresnysis kun. Davide Pagliaranis:

„Šv. Pijaus X kunigų brolija privalo padėti visoms sieloms, kurios šiuo metu yra sunerimusios ir pasimetusios. Pirmiausia turime jas užtikrinti, kad tradicinės Mišios niekada neišnyks nuo žemės paviršiaus. Tai absoliučiai būtinas vilties ženklas. Be to, kiekvienas iš mūsų, nesvarbu, ar tai būtų kunigas, ar pasaulietis, privalo ištiesti jiems pagalbos ranką, nes tas, kas netrokšta dalytis turimais turtais, yra nevertas jų turėti. Tik taip iš tiesų mylėsime sielas ir parodysime savo meilę Bažnyčiai.“

Būtent dėl šio troškimo dirbti Visuotinės Bažnyčios labui su dėkingumu pripažįstame, jog tik Viešpaties Apvaizdai turime dėkoti už šį didžiulį augimą per pastaruosius 50 metų. Iš tikrųjų, remiantis geriausiais turimais skaičiavimais, Šv. Pijaus X brolija yra penkta religinė kongregacija pagal savo narių kunigų skaičių po jėzuitų (14 500), pranciškonų (8 500), benediktinų (3 400) ir augustinų (1 800).

Vis dėlto neturėtume pasitenkinti šiuo pasiekimu, neturėtume didžiuotis ir manyti, jog tai žmogaus darbas. Kad ir kaip sparčiai augtų Tradicijos judėjimas, įskaitant FSSPX ir kitus, dar daug ką reikia nuveikti. Svarbu atkreipti dėmesį ir į kitų tradicinių bendruomenių narių skaičių: Šventojo Petro brolija turi 341 kunigus, Kristaus Karaliaus institutas – 80 kunigų, Gerojo Ganytojo institutas – apie 50 kunigų.

ŠALTINIS: fsspx.news