Šv. Pijaus X brolija pasipildė 13 naujų kunigų

 

Po 2019 metų birželį vykusių šventimų Šv. Pijaus X brolija pasipildė 13 naujų kunigų.

Birželio 21 d. vysk. Bernardas Tissier de Mallerais Dilvine (JAV) įšventino penkis amerikiečių kandidatus. Birželio 28 d. vysk. Alfonso de Galarreta Ekone (Šveicarija) suteikė šventimus šešiems diakonams: keturiems prancūzams, vienam anglui ir vienam italui. Pagaliau birželio 29 d. Caickofene (Vokietija) vyskupo Bernardo buvo įšventinti du nauji kunigai: vokietis ir lenkas.

Šiuo metu Brolija turi tris vyskupus, 658 kunigus, 128 brolius ir 74 seseris oblates.

Šventimų Caickofene nuotraukos.

Šventimų Ekone nuotraukos.

Šventimų Dilvine nuotraukos.