Katalikų Tradicijos augimas Lenkijoje

Nuotraukoje: Šv. Pijaus X brolijos surengtas katalikų piligriminis žygis pėsčiomis į Getšvaldą Lenkijoje.

 

Kun. Karlas Stehlinas, Šv. Pijaus X kunigų brolijos Rytų Europos srities vyresnysis, labai įdomiame interviu pasakoja apie nuostabų Tradicijos augimą Lenkijoje pastaraisiais metais.

Pasak kun. Stehlino, nuo 2019 m. rudens prie Brolijos Lenkijoje prisijungė net 13 kunigų. Kaip pagrindines tokio poelgio priežastis jie nurodė Bažnyčios vadovų veiksmus prieš tikėjimą („Fratelli tutti“, Pačamamos garbinimas ir t. t.), Lenkijos vyskupų reakciją į COVID-19 epidemiją (bažnyčių uždarymas, kalėdinių pamaldų atšaukimas, įsakymas kunigams teikti Komuniją į ranką) ir Popiežiaus dokumentą „Traditionis custodes“, suvaržantį tradicinės liturgijos šventimą. Šis žingsnis jiems nebuvo lengvas, reikėjo įveikti baimę: baimę patirti panieką, prarasti draugus, pragyvenimo šaltinį, būti pasmerktiems bažnytinės vyresnybės. Visi jie vienbalsiai tvirtino, kad apsispręsti jiems padėjo pamaldumas Švč. Mergelei Marijai. Brolija Lenkijoje bendrauja dar su 50 kunigų, daugelis jų taip pat svarsto prisijungti.

Tuo pat metu tikinčiųjų, lankančių Brolijos kunigų aukojamas tradicines Mišias, skaičius patrigubėjo. Jei 2005 m. Varšuvoje buvo apie šimtas aktyvių tikinčiųjų, 2012 m. jų jau buvo apie 250, o 2018 m. – apie 450. Nuo 2019 m., prasidėjus pandemijai, šis skaičius ėmė sparčiai didėti, ir dabar Brolijos Mišias Varšuvoje lanko apie 1400 tikinčiųjų. Kadangi bažnyčia vienu metu tiek daug nesutalpina, tenka sekmadieniais aukoti net šešias šv. Mišias. Neįtikėtinu greičiu daugėja ir Brolijos Mišių centrų. Vien 2021 m. kun. Stehlinas turėjo pašventinti 12 naujų koplyčių: 3 Slovakijoje ir 9 Lenkijoje. Šiuo metu Lenkijoje yra 32 Mišių centrai, kur pamaldos vyksta reguliariai. Daugumoje jų Mišias sekmadieniais lanko ne mažiau kaip 80 žmonių. Varšuvoje taip pat veikia Brolijos vidurinė mokykla, kurioje mokosi 280 vaikų.

Visas interviu anglų kalba yra čia.

Daugiau apie Brolijos Rytų Europos sritį galite paskaityti čia.