JAV pašventinta didžiausia pasaulyje Šv. Pijaus X brolijos pastatyta bažnyčia

St. Mary's bažnyčia

Gegužės 3 dieną JAV Kanzaso valstijoje esančiame Sent Meriso (St. Mary's – liet. Švč. Marijos) miestelyje pašventinta didžiausia pasaulyje Šv. Pijaus X kunigų brolijos pastatyta bažnyčia.

Sent Meriso miestelį 1869 m. savo misijų vietoje įkūrė jėzuitai. Jie čia pastatė mokyklą indėnams, vėliau seminariją ir pirmąją katedrą į vakarus nuo Misūrio ir į rytus nuo Uolėtųjų kalnų. 1906 m. buvo pastatyta graži neogotikinė Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia. Po Vatikano II Susirinkimo buvo nuspręsta perkelti seminariją į Sent Luiso miestą, tad 1967 m. jėzuitai iš miestelio išvyko. Nekaltojo prasidėjimo koplyčia ir seminarija liko tuščios, Sent Merisas tapo miesteliu vaiduokliu. 1977 m. čia apsilankė arkivysk. Lefebvre‘as. Jis nusprendė miestelyje įkurti prioratą ir mokyklą. 1978 m. Šv. Pijaus X kunigų brolija nupirko buvusios jėzuitų seminarijos bei mokyklos pastatus su koplyčia. Tais pačiais metais renovuojant Nekaltojo prasidėjimo koplyčią kilo gaisras, jis sunaikino stogą ir interjerą. Arkivyskupas Lefebvre‘as 1979 m. paragino šventovę rekonstruoti, bet 1980 m. didžiulė audra nuvertė pastato sienas. Nuo 2000 m. vėl prasidėjo koplyčios atstatymo darbai, bet, surinkus daugiau nei reikia pinigų, 2019 m. nutarta pastatyti naują didžiulę bažnyčią, kuri sutalpintų augančią Tradicijai ištikimų katalikų bendruomenę.

Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia prieš ir po gaisro.

Naujoji neoromaninio stiliaus Bažnyčia buvo užbaigta 2023 m. Jai suteiktas Nekaltosios Marijos (Immaculata) vardas, joje sėdimų vietų užteks apie 2000 tikinčiųjų. Bažnyčios bokštai kyla į 34 metrų aukštį, o 12 kampų kupolas simbolizuoja Švč. Mergelės Marijos dvylikos žvaigždžių vainiką. Ant kupolo stogo užkelta auksinė Nekaltosios Marijos Širdies statula. Tai yra didžiausia bažnyčia visoje Kanzaso valstijoje.

Į daugiau nei keturias valandas trukusią bažnyčios pašventinimo ceremoniją susirinko keli tūkstančiai tikinčiųjų, 120 kunigų ir vienuolių. Naująją bažnyčią konsekravo Šv. Pijaus X brolijos vyskupas Bernardas Fellay. „Tokias bažnyčias pastato ne dideli pinigai, – per pamokslą kalbėjo vyskupas. – Tokias bažnyčias pastato katalikai, turintys didelį tikėjimą. Tai tikėjimo vaisius. Tikėjimas gali stumdyti kalnus... Ką mes veikiame bažnyčioje? Bažnyčia atveria naujus vartus, arba naują langą, į dangų. Savo ruožtu dangus čia nusileidžia į žemę.“

Sent Merise yra viena didžiausių tradicinių katalikų bendruomenių pasaulyje. Dauguma miestelio gyventojų – katalikų Tradiciją remiantys tikintieji, čia veikia didelė Šv. Pijaus X brolijos valdoma mokykla ir koledžas. Iki šiol apie 4000 tikinčiųjų bendruomenė neturėjo atskiros bažnyčios, ir šv. Mišios buvo aukojamos kitose patalpose.

Naujos bažnyčios pašventinimas

 

Bažnyčios pašventinimo nuotraukos: ČIA

Filmas apie Sent Meriso bendruomenę ir istoriją: ČIA

ŠALTINIS: sspx.org; discover.anewimmaculata.org