Įvilktuvės ir žemesnieji šventimai Brolijos seminarijoje Vokietijoje

Praėjusį savaitgalį tarptautinėje Šv. Pijaus X kunigų brolijos seminarijoje Caickofene (Vokietija), kur mokosi klierikai iš vokiečiakalbių šalių bei Vidurio ir Rytų Europos, vyko įvilktuvių, tonzūros bei žemesniųjų šventimų ceremonijos. Šeštadienį, per Grabnyčias, Brolijos generalinio vyresniojo pirmasis asistentas vysk. Alfonso de Galarreta pašventino ir įteikė sutanas šešiems pirmo kurso seminaristams, tarp jų – ir lietuviui Pauliui Kruopiui, dar penki klierikai priėmė tonzūrą.

Sekmadienį, vasario 3 d., vyskupas aštuoniems seminaristams suteikė žemesniuosius šventimus: trys jų gavo ostiarijaus ir lektoriaus, penki – egzorcisto ir akolito šventimus. Tarp priėmusių žemesniuosius šventimus buvo ir antras Caickofene studijuojantis mūsų tautietis Gytis Karčiauskas.

Brolijos Vokietijos distrikto svetainėje paskelbto straipsnio apačioje galite rasti galeriją su savaitgalį vykusių ceremonijų akimirkomis.