Daugėja pašaukimų į tradicinę kunigystę

Nauji seminarista Caickofene (Vokietija)

 

Šv. Pijaus X brolijos klierikų grįžimas į seminarijas (šiaurės pusrutulyje jis vyksta spalio pradžioje, o pietų pusrutulyje – kovo mėnesį) jau baigėsi, ir akivaizdu, kad šiais metais Apvaizda palaimino Broliją.

 

Naujų klierikų, pradėsiančių pirmuosius, t. y. dvasingumo, metus, skaičius pagal seminarijas:

Tomo Akviniečio kunigų seminarija, Dilvinas, JAV

28 pirmakursiai: 25 amerikiečiai, 2 kanadiečiai ir 1 brazilas.

Švč. Jėzaus Širdies seminarija, Caickofenas, Vokietija

21 pirmakursis: 9 lenkai, 6 vokiečiai, 2 kroatai, 1 austras, 1 danas, 1 vengras ir 1 olandas.

Paskutiniais metais išaugus pašaukimų skaičiui, seminarijos galimybės priimti naujus kandidatus pasiekė ribą, todėl jai neišvengiamai tenka galvoti apie plėtrą.

Šv. Jono Vianėjaus, Arso klebono, seminarija, Flavinji, Prancūzija

21 pirmakursis: 14 prancūzų, 2 italai, 1 anglas, 1 brazilas, 1 indas, 1 šrilankietis, 1 šveicaras.

Švč. Mergelės Marijos, Bendraatpirkėjos, seminarija, La Recha, Argentina

9 pirmakursiai: 2 argentiniečiai, 2 brazilai, 2 meksikiečiai, 1 čilietis, 1 nikaragvietis ir 1 nigerietis.

Iš viso per kalendorinius metus į Šv. Pijaus X seminarijas įstojo 79 jaunuoliai – daugiausia nei kada nors Brolijos istorijoje. (Palyginimui: šiemet Lietuvos seminarijose mokslus pradėjo tik 4 pirmakursiai, t. y. dvidešimt kartų mažiau.)

Tai proga širdingai padėkoti Derliaus Šeimininkui, nes dabartiniame pasaulyje kiekvienas pašaukimas yra savotiškas mažas stebuklas.

Todėl turime melstis, kad, viena vertus, šie kunigišką ugdymą pradedantys vyrai ištvertų iki galo ir kad, antra vertus, kitąmet sulauktume tokio paties – ar net gausesnio – pašaukimų derliaus.

Nauji seminaristai Flavinji (Prancūzija)

 

ŠALTINIS: fsspx.news