Brolijos seminarijoje lietuvis tapo diakonu

2020 m. birželio 19 d. tarptautinėje Šv. Pijaus X brolijos seminarijoje Caickofene (Vokietija) vysk. Alfonso de Galarreta suteikė diakono šventimus šešiems seminaristams, tarp jų ‒ ir lietuviui Gyčiui Karčiauskui. Melskimės už Gytį, kad kitais metais jis būtų vertas priimti kunigystės šventimus.

Daugiau nuotraukų