Pop. Pranciškus: Šv. Pijaus X brolija yra katalikai

2016 m. gegužės 17 d. popiežius Pranciškus davė interviu prancūzų katalikiškam dienraščiui „La Croix“. Pokalbyje buvo paliestos tokios temos kaip Europos tapatybė, islamo terorizmas, imigracija, laicizmas ir kt. Popiežius taip pat buvo paklaustas apie Šv. Pijaus X kunigų brolijos statusą. Čia pateikiame išverstą jo atsakymą.

 

La Croix: Balandžio 1 d. jūs priėmėte vysk. Bernardą Fellay, Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinį vyresnįjį. Ar tai reiškia, kad vėl galvojama apie lefebristų reintegraciją į Bažnyčią?

Pop. Pranciškus: Dar būdamas arkivyskupu Buenos Airėse aš visuomet su jais kalbėdavausi. Jie teikdavo man pagarbą, atsiklaupę prašydavo palaiminimo. Jie laiko save katalikais. Jie myli Bažnyčią. Vyskupas Fellay yra žmogus, su kuriuo galima kalbėtis. To nepasakysi apie kitus, šiek tiek keistokus, elementus, tokius kaip vysk. Williamsonas ar kiti suradikalėję [Brolijos nariai]. Vis dėlto, kaip jau esu sakęs Argentinoje, aš manau, kad jie yra katalikai kelyje į pilną bendrystę (pranc. ce sont des catholiques en chemin vers la pleine communion). Per šiuos Gailestingumo metus man pasirodė tinkama leisti jų nuodėmklausiams atleisti aborto nuodėmę. Jie padėkojo man už šį gestą. Anksčiau Benediktas XVI, kurį jie nepaprastai gerbia, liberalizavo Tridento Mišių ritualo naudojimą. Taigi vyksta puikus dialogas ir puikus darbas.

La Croix: Ar jūs pasirengęs suteikti jiems asmeninės prelatūros statusą?

Pop. Pranciškus: Toks sprendimas įmanomas, bet prieš tai reikės su jais pasiekti esminį susitarimą. Vatikano II Susirinkimas turi savo vertę... Mes žengsime į priekį lėtai ir kantriai.