Iškilus arkivyskupas kaltina pop. Pranciškų lytinių išnaudotojų dangstymu

Buvęs nuncijus Jungtinėse Valstijose prieš kelias dienas pasirašytame liudijime atskleidė šiurpius faktus: popiežius Pranciškus pats asmeniškai dangstė JAV kardinolo Theodore'o McCarricko seksualinius nusikaltimus prieš kunigus ir jaunuolius. Arkivyskupas Carlo Maria Vigano, dirbęs apaštališkuoju nuncijumi JAV nuo 2011 iki 2016 metų, reikalauja Šventojo Tėvo prisiimti atsakomybę už šiuos veiksmus ir pasitraukti iš pareigų.

Pats popiežius, paklaustas apie arkiv. Vigano liudijimą lėktuve pakeliui iš Airijoje vykusio Pasaulinio šeimų susitikimo, atsisakė jį komentuoti. „Apie tai nepasakysiu nė žodžio“, – sakė Pranciškus, pridurdamas, kad mieliau žurnalistams papasakotų apie savo kelionę.

Žemiau pateikiame portalo lifesitenews.com teksto vertimą. Paspaudę nuorodą, po tekstu galėsite rasti ir pilną buvusio nuncijaus liudijimo tekstą anglų ir italų kalbomis. Šią valandą melskimės už popiežių ir už visus Bažnyčios ganytojus, kad jie pasielgtų pagal Dievo valią. Taip pat melskimės už arkiv. Vigano, kuris, nepaisydamas pasekmių, kurios gali jo laukti už šį žingsnį, drąsiai atskleidė tiesą, kurią apie savo ganytojus – tarp jų ir apie patį popiežių – turi teisę žinoti visi tikintieji.

***

Diana Montagna, Life Site News, 2018 m. rugpjūčio 25 d.

Čia perskaitysite sensacingą buvusio apaštališkojo nuncijaus Jungtinėse Valstijose liudijimą, kuriame popiežius Pranciškus ir dar keletas aukšto rango hierarchų kaltinami dangstę seksualinį seminaristų ir kunigų išnaudojimą, kuriuo kaltinamas arkivyskupas Theodore'as McCarrickas.

Išskirtiniame 11 puslapių rašytiniame pareiškime arkiv. Carlo Maria Vigano (77 m.) teigia, kad popiežius Pranciškus žinojo apie griežtas kanonines sankcijas, kurias McCarrickui buvo skyręs popiežius Benediktas XVI, bet nusprendė jas atšaukti.

Savo liudijime, datuotame rugpjūčio 22 d., arkivysk. Vigano, dirbęs apaštališkuoju nuncijumi Vašingtone 2011–2016 m., rašo, kad XXI a. pirmojo dešimtmečio pabaigoje Benediktas „skyrė kard. McCarrickui sankcijas, panašias į tas, kurias dabar jam skyrė popiežius Pranciškus“ ir kad Vigano asmeniškai kalbėjo su Pranciškumi apie McCarricko nusikaltimų rimtumą netrukus po šio išrinkimo popiežiumi 2013 m.

Tačiau, jo teigimu, Pranciškus „nesiliovė jį dangstęs“ ir ne tik „ignoravo sankcijas, kurias jam buvo skyręs popiežius Benediktas“, bet ir padarė McCarricką „savo patikimu patarėju“, kuris dalyvavo priimant sprendimus dėl daugelio JAV vyskupų, įskaitant kardinolus Blase'ą Cupichių (Čikaga) ir Josephą Tobiną (Niuarkas), paskyrimo.

Arkivysk. Vigano taip pat kaltina dangstyme dalyvavus kardinolus Sodano, Bertone bei Paroliną ir primygtinai teigia, kad apie tai viską žinojo ir daugelis kitų kardinolų bei vyskupų, įskaitant kard. Donaldą Wuerlą, McCarricko įpėdinį Vašingtono arkivyskupo soste.

„Aš pats keletą kartų kalbėjau šia tema su kard. Wuerlu, ir man net nereikėjo pasakoti detalių, nes iškart supratau, kad jis apie tai viską žino“, – rašo arkivysk. Vigano. Jo teigimu, kardinolo [Wuerlo] „pastarojo meto pareiškimai, esą jis apie tai nieko nežinojo (...) yra visiškai juokingi. Jis begėdiškai meluoja.“

„Kard. Wuerlas, puikiai žinojęs apie nesiliaujančius kard. McCarricko seksualinius nusikaltimus bei apie sankcijas, kurias jam skyrė popiežius Benediktas, nusižengdamas popiežiaus įsakymui jam net leido gyventi Vašingtono kunigų seminarijoje, taip pastatydamas į pavojų kitus seminaristus“, – liudija jis.

Arkivysk. Vigano, kuris pats yra labai gerbiama Bažnyčios asmenybė, sako, kad jo „sąžinė liepia“, kad tiesa turi būti žinoma, nes „sugedimas pasiekė pačią Bažnyčios hierarchijos viršūnę.“ Jis baigia savo liudijimą kviesdamas popiežių Pranciškų ir visus, dalyvavusius dangstant McCarricko nusikaltimus, pasitraukti iš pareigų.

Rugpjūčio 25 d. komentuodamas savo pareiškimą portalui LifeSiteNews, arkiv. Vigano sakė: „pagrindinė priežastis, kodėl dabar atskleidžiu šią informaciją, yra tragiška Bažnyčios padėtis, kuri gali būti pataisyta tik atskleidžiant visą tiesą, nes išnaudojimas ir jo dangstymas taip prisidėjo prie jos pablogėjimo. Darau tai, kad nutraukčiau aukų kančias ir kad apsaugočiau Bažnyčią: tik tiesa padarys ją laisvą.“

Vigano teigimu, antra priežastis, dėl kurios jis nusprendė parašyti šį liudijimą, yra troškimas „išlaikyti prieš Dievą švarią savo, kaip visuotinės Bažnyčios vyskupo, sąžinę. Esu senas žmogus ir noriu pasirodyti Dievui švaria sąžine.“

Paklaustas, ar nebijo, kad kritikai gali priekaištauti jam, kad jis sulaužo popiežišką paslaptį – konfidencialumo reikalavimus, taikomus klausimams, kurie reikalauja didesnio nei paprastai slaptumo, – jis atsakė: „Bažnyčioje paslaptys, taip pat popiežiškosios, nėra tabu. Jos yra įrankis, apsaugantis ją ir jos vaikus nuo jos priešų. Tačiau šios paslaptys negali būti pasitelkiamos sąmokslams.“

„Dievo liaudis turi teisę žinoti visą tiesą, taip pat ir apie jos ganytojus, – teigia arkivyskupas. – Jie turi teisę būti vedami gerų ganytojų. Kad jie galėtų jais pasitikėti ir juos mylėti, yra reikalinga tiesa ir skaidrumas, kad jie juos pažinotų tokius, kokie jie yra iš tikrųjų. Kunigas privalo būti žvakės liepsna – visada, visur ir visiems.“