Pasiaukojimas Nekaltajai

Pasiaukojimas Nekaltajai

Įvadas ir trylikos dienų pasirengimas pagal
šv. Maksimilijoną Kolbę

Įrišimas: minkštas
Puslapių skaičius: 88
Išleidimo metai: 2019
Formatas: 21 X 14,8 cm
 

 

Kaina: 4 €

Užsisakyti

 

Tam, kad sąmoningai ir pamaldžiai pasiaukotume Nekaltajai kaip paprasčiausi Jos įrankiai, mums neabejotinai reikia visapusiškai pasiruošti. Kuo geriau suvoksime šio pamaldumo gelmes ir esmę, tuo labiau norėsime jam kruopščiai pasirengti. Taigi pirmiausia reikia pagilinti ir subrandinti savo paties supratimą – tai sąlygoja dvasinis skaitymas. Tada šie būtiniausi dvasiniai dalykai turi prasiskverbti į mano gyvenimą ir suvienyti mane su Dievu per Švč. Mergelę Mariją – tai įvyksta per mąstymus ir maldą. Galiausiai privalau pritaikyti savo įžvalgas kasdieniame gyvenime – tai įvyksta praktikuojant dorybes, ypač paklusnumą Dievo ir Nekaltosios valiai. Kitaip tariant, mes visuomet turėtume stengtis tapti panašesni į Ją savo mintimis, troškimais, žodžiais ir veiksmais. Tačiau ko Ji labiausiai trokšta? Kad Jos mylimi vaikai, už kuriuos Ji tiek daug kentėjo stovėdama prie kryžiaus, nebūtų prarasti, bet pasiektų dangų. Ir čia mes bendradarbiaujame su Ja.

Šia instrukcija siekiama patenkinti daugybę prašymų suteikti praktinių nurodymų, kurie padėtų tikintiesiems pasirengti tikrajam pamaldumui.

Pasirengimas yra padalytas į trylika dienų kaip „pailginta novena“. Tokiu būdu norėtume pagerbti Fatimos Dievo Motinos polinkį prie šio skaičiaus.

KNYGOS IŠTRAUKA