Krikščioniška dienotvarkė ir gyvenimo tvarka

Išversta iš Joseph Deharbes, „Grosser Katholischer Katechismus“, Regensburg, 1906.

Jeigu iš tikrųjų nori gyventi krikščioniškai, laikykis tokios dienotvarkės ir gyvenimo tvarkos:

  1. Iš ryto atsibudęs, iš karto paženklink save šventojo Kryžiaus ženklu ir paaukok Dievui ateinančią dieną. Atėjus metui keltis, greitai atsikelk ir padoriai apsirenk, dievobaimingai galvodamas apie šventąją Dievo akivaizdą. Tada pamaldžiai ir, jei įmanoma, atsiklaupęs, sukalbėk ryto maldą. Eik į savo dienos darbus mažų mažiausiai atlikęs trumpą ryto maldą. Viskas priklauso nuo Dievo palaiminimo. Taip pat kasdien apsilankyk, jei leidžia sąlygos, šventosiose Mišiose. Negali būti geriau panaudoto laiko.
  2. Darbščiai ir sąžiningai atlik savo luomo pareigas. Pirmiausia čia turi pasireikšti tikroji dorybė. Dažnai atnaujink gerą intenciją[1], ypač jeigu darbas sunkus ir nemalonus; tai duoda naujų jėgų ir padaugina nuopelnus. Venk tinginystės, nes ji yra visų ydų pradžia. „Melstis ir dirbti“ – toks tebūna tavo šūkis.
  3. Niekada nesisėsk prie stalo, prieš tai ir po to nepasimeldęs Tam, iš kurio ateina kiekviena gera dovana. Valgydamas būk saikingas ir kuklus.
  4. Krikščionis gali sau leisti reikalingą poilsį, bet tinkamu metu ir tinkamu būdu, ne siautulyje arba pavojingoje bendrijoje. Taip pat ir poilsyje turi jausti Dievo baimę.
  5. Santykiuose su kitais būk draugiškas ir mandagus. Ypač saugokis beširdiškų ir netinkamų kalbų. Piktas liežuvis nužudo sielą.
  6. Kentėjimus ir priešingumus laikyk ypatingomis savo dangiškojo Tėvo malonės dovanomis. Juos pakelk kantriai ir vienydamasis su savo Išganytojo kančia; tada jie bus turtingiausio palaiminimo ir neapsakomos šlovės danguje šaltinis.
  7. Dažnai ir vertai priimk šventus sakramentus. Jei atsitiko nelaimė ir padarei sunkią nuodėmę, tada nedelsdamas sužadink tobulą gailestį ir skubėk per atgailos sakramentą vėl sutvarkyti savo sąžinę.
  8. Tegul tavo širdies rūpestis būna sekmadienius ir švenčių dienas pašventinti pamaldumo ir artimo meilės darbais.
  9. Prieš atsiguldamas ilsėtis, niekada nepraleisk pamaldžios vakaro maldos ir sąžinės sąskaitos. Jeigu esi labai pavargęs, geriau pasimelsk trumpiau, bet pamaldžiai. Garbingai nusirenk, apsišlakstyk švęstu vandeniu ir bandyk užmigti melsdamasis arba su kitomis maldingomis mintimis.
 

[1] T. y. intencija padaryti viską iš meilės Dievui ir Jo garbei.