Dvasinių galių ugdymas. Valia

I. Valia

Kam turime ugdyti savo valią?

Turime ugdyti savo valią, kad ji:

1. Visada kryptų į gėrį ir pirmiausia rinktųsi pareigą bei dorybę;

2. Savo tikslų siektų energingai, atkakliai ir ištvermingai;

3. Būtų lanksti ir paklusni išmintingam proto sprendimui.

Gera ir tvirta valia yra vertingiausias asmenybės ramstis. Tauriam charakteriui svarbiau ne tai, ką žinome, o tai ko siekiame ir ką darome.

Kaip turime ugdyti valią, kad ji taptų vertinga sielos galia?

Kad valia taptų vertinga sielos galia, turime:

1. Pateikti jai aiškius ir aukštus tikslus;

2. Stipriais motyvais skatinti ją siekti šių tikslų;

3. Atkakliai raginti ją pereiti nuo norų prie veiksmų;

4. Nusistatyti praktinius principus, kurie padėtų jai greitai apsispręsti ir pastoviai veikti.

Šios priemonės, jei bus dažnai naudojamos, netgi iš prigimties silpną valią gali paversti stipria.

Svarbiausia įpratinti valią veikti. Viskas priklauso ne nuo norų, o nuo veiksmų. „Kelias į pragarą gerais norais grįstas.“

Taip pat svarbu rasti stiprių motyvų ir juos dažnai prisiminti. Nors valia yra laisva, paprastai mes siekiame to, ką labiausiai vertiname.

Labai naudinga nusistatyti praktinius veikimo principus. Jie išlaisvina mus nuo ilgų svarstymų, kaip kiekvienu konkrečiu atveju turime elgtis. Tuos svarstymus verčiau atlikime iš anksto, nusistatydami praktinius principus. Savo poveikiu šie prilygsta elgesio motyvams. Jie pasižymi ypatinga jėga, nes yra tampriai susiję su mūsų saviverte: gerai apmąstyto ir ne kartą sėkmingai pritaikyto principo, galbūt jau tapusio gerbtina mūsų asmenybės dalimi, paprastai neatsisakome dėl kokių nors niekingų priežasčių. Tai prilygtų savęs išsižadėjimui.

Principus reikia pasirinkti išmintingai. Jie turi atitikti mūsų jėgas, tikslus, pašaukimą ir gyvenimo situaciją. Juos nusistatant naudinga pasitarti su patyrusiais geros valios žmonėmis. Pamažu jie įauga į mūsų asmenybės struktūrą ir persmelkia visą mūsų gyvenimą.

Vadovautis šiais principais reikia išmintingai. Būtina skirti esminius dalykus nuo nesvarbių. Kas teisinga įprastais atvejais, galbūt ypatingoje situacijoje netiks.

Principų pavyzdžiai: „Pirmiausia tai, kas būtina, paskui tai, kas naudinga, galiausiai tai, kas malonu.“ „Elkis teisingai ir nieko nebijok.“ „Būk punktualus, sąžiningas ir ištikimas.“ „Nedaryk to, dėl ko paskui gailėsiesi.“ „Dievas svarbiau už viską!“ „Su šaukšteliu medaus pagausi daugiau musių nei su dubeniu acto.“ „Supykęs nesėsk prie stalo su savo artimu.“ „Kantrybė ir meilė yra stipriausi ginklai.“ „Devynis kartus pamatuok, dešimtą pjauk.“ „Nė vieno neteisk prieš tai neišklausęs.“ „Venk liežuvautojų.“ „Svarbu ne kiekybė, o kokybė.“

Kaip jau minėta, valios ugdymui be galo svarbu ryžtingas kartą padarytų sprendimų vykdymas. Čia reikia vadovautis taisykle: lėtai ir kruopščiai apmąstyti, greitai ir ryžtingai veikti. Veiksmai yra geriausias įrodymas, ar mūsų norai nuoširdūs, be to, jie savo ruožtu stiprina valią.