Evangelija pagal Kasperį (Nauja ironiška versija)

1. Anomis dienomis karalius Erodas vedė savo brolio žmoną Erodiadą. 2. Jonas Krikštytojas ėmė priekaištauti Erodui sakydamas: „Nevalia tau gyventi su brolio žmona”. 3. Erodiada labai įsižeidė ir pasipiktino, kad kažkas išdrįso ją teisti. 4. Atsitiko taip, kad Jono Krikštytojo žodžius išgirdo apaštalas Kasperis. Nuėjęs pas Joną jis tarė:

5. „Broli Jonai, argi nežinai, kad Viešpats pasakė: „Neteiskite ir nebūsite teisiami“? 6. Kadangi mes nesame Dievas, negalime įžvelgti, koks yra vidinis žmonių nusistatymas tokiose situacijose. Taigi turėtume vengti skubotų sprendimų. 7. Tiesa, doktrininiu požiūriu, jų būklė yra objektyviai nemorali, bet mes susiduriame su subjektyviu atveju ir neturėtume manyti, jog pakanka tiesiog pritaikyti doktriną praktikai. 8. Mokymas apie svetimavimą yra vienas dalykas, o tai, kaip mes turime elgtis su svetimautojais ‒ visai kitas. 9. Ar nesupranti, kad tavo žodžiai buvo įžeidžiantys ir jais tu greičiau atstumsi Erodą su Erodiada nuo Dievo negu prie Jo atvesi? 10. Turime pamėginti jų situacijoje įžvelgti gerų elementų, užuot raginę juos siekti neįgyvendinamo idealo. Be abejo, tu žinai, kad atsidavimas, kurį jie jaučia vienas kitam, yra geras dalykas, todėl turėtume tokius jų santykių aspektus girti. 11. Tu taip pat žinai, kad turime elgtis gailestingai su tais, kurie nėra tobuli, ir kad negalime tikėtis iš jų pavyzdinio gyvenimo, koks pasiekiamas tik nedaugeliui ir tik herojiškomis pastangomis. 12. Užuot atsisėdęs į teisėjo krasę ir svaidęs akmenis į šiuos žmones, verčiau palydėtum juos tikėjimo kelionėje.“

13. Jonas Krikštytojas nepaklausė apaštalo Kasperio ir toliau skelbė Dievo žodį. 14. Todėl apaštalas Kasperis pašalino Joną iš ganytojo pareigų ir į jo vietą paskyrė naujai įšventintą apaštalą Judą...

Michael Lofton