Bažnyčios ganytojai sukyla prieš liberalias pop. Pranciškaus gaires

Gruodžio 31 d. trys Kazachstano vyskupai – Tomashas Peta (Astanos arkivyskupas metropolitas), Janas Pawelas Lenga (Karagandos arkivyskupas emeritas) ir Athanasius Schneideris (Astanos vyskupas augziliaras) – paskelbė pareiškimą, kuriame rašoma, kad bet kokie sakramentinės disciplinos pokyčiai, leidžiantys išsiskyrusiems katalikams, gyvenantiems naujose sąjungose, priimti Komuniją, yra „svetimi visai apaštalinio katalikų tikėjimo Tradicijai“. Pareiškimas vadinasi „Nekintamų tiesų apie sakramentinę santuoką išpažinimas“.

„Negalima (non licet) pateisinti, pritarti ar legitimuoti – tiesiogiai ar netiesiogiai – skyrybas ir nuolatinius nesantuokinius lytinius santykius įvedant tokią sakramentų discipliną, kuria vadinamiesiems „išsiskyrusiesiems, sudariusiems naujas santuokas“ suteikiama galimybė priimti Komuniją – tokia disciplina yra svetima visai apaštalinio katalikų tikėjimo Tradicijai. Darydami šį viešą pareiškimą esame nuoširdžiai įsitikinę – prieš savo sąžinę ir prieš Dievą, kuris mus teis, – kad darome meilės tiesoje paslaugą Aukščiausiajam pontifikui, šventojo Petro įpėdiniui ir Kristaus vietininkui žemėje“, – rašoma vyskupų pareiškime.

Primename, jog gruodžio pradžioje buvo paskelbta, kad popiežius Pranciškus nusprendė įtraukti į „Acta Apostolicae Sedis“ Argentinos vyskupų gaires, kuriose numatoma galimybė priimti Komuniją išsiskyrusiesiems, sudariusiems naujas civilines santuokas asmenims, bei savo pagiriamąjį laišką, adresuotą gaires paskelbusiems vyskupams.

Prie vyskupų, stojusių ginti santuokos neišardomumo ir tradicinės Bažnyčios doktrinos bei sakramentinės disciplinos, prisidėjo du Italijos arkivyskupai: buvęs Šventojo Sosto nuncijus JAV Carlo Maria Vigano ir Feraros-Komakjo arkivyskupas emeritas Luigi Negri, taip pat žinomas Latvijos kardinolas, Rygos arkivyskupas emeritas Janis Pujatas ir Salcburgo vyskupas emeritas Andreas Launas.

Tai jau ne pirmas kartas, kai Bažnyčios hierarchai ir paprasti tikintieji viešai išreiškia abejones dėl pop. Pranciškaus veiksmų katalikų moralinio mokymo atžvilgiu.

2017 m. rugpjūčio 11 d. grupė dvasininkų, teologijos specialistų ir religijos ekspertų įteikė pop. Pranciškui skirtą „Sūnišką pataisymą“ (lot. correctio filialis). Jame jie nurodė septynias erezijas, slypinčias apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“.

2016 m. lapkričio 14 d. keturi kardinolai paviešino istorinį laišką popiežiui Pranciškui, kuriame popiežius prašomas atsakyti į 5 konkrečius klausimus, liečiančius apaštališkojo paraginimo „Amoris Laetitia“ teiginius.

2016 m. birželio 29 d. 45 teologai įteikė kardinolui Angelo Sodano, kardinolų kolegijos dekanui, kritinę studiją, nagrinėjančią 19 „Amoris laetitia“ teiginių.