Prioratai

Būdami misionieriai, Brolijos kunigai gyvena prioratuose. Žodis „PRIORATAS“ yra kilęs iš prancūzų kalbos (Prieuré). Prioratas yra tarsi mažas vienuolynas ar religiniai namai, kur mūsų kongregacijos kunigai, broliai ir seserys oblatės gyvena bendrą maldos ir darbo gyvenimą.  

Arkivyskupas Lefebvre'as yra pasakęs: „Prioratas - geriausias sprendimas išsaugoti kunigišką malonę ir kunigų uolumą.  Prioratas yra kaip tvirtovė mūšio lauke... Jeigu mūsų prioratai išnyktų, išnyktų ir Brolija... Brolija iš esmės remiasi prioratais ir bendruomeniniu gyvenimu...“

Brolija remia pirmuosius krikščionybės amžius siekiantį, daugelio šventųjų ir Susirinkimų rekomenduotą bendruomeninio kunigų gyvenimo idealą, labai tinkantį mūsų laikams, kada ypač sunku pavieniui atsispirti su pasaulėjimo dvasiai.

Vienas iš pagrindinių jos uždavinių – dvasiškai padėti dieceziniams kunigams, kenčiantiems dėl Bažnyčios krizės.

Lietuvoje Brolijos kunigai gyvena Šv. Kazimiero priorate, Kaune, Birutės g. 1, LT-45320 

Tel. +370 37 345357, +370 37 749563

El. paštas: prioratas@fsspx.lt

Prioras kun. Edmundas Naujokaitis, tel. +370 604 57293, e.naujokaitis@fsspx.email