Pamaldų tvarka Šiauliuose

ŠV. JUOZAPO KOPLYČIA

Šiauliai, Tilvikų g. 12

 

GEGUŽĖ

1 Š – Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, išp. – I klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: balta.
   10.30 – šv. Rožančius, 11.00 – giedotinės šv. Mišios

2 S – IV sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta. Motinos diena.
   9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios, palaiminimas motinoms

15 Š – Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, išp. – III klasė. (Šv. artojas Izidorius, išp.) Spalva: balta.
   17.30 – šv. Rožančius, 18.00 – šv. Mišios

16 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė. Spalva: balta.
   9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios

22 Š – Sekminių vigilija – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.
   17.30 – šv. Rožančius, 18.00 – šv. Mišios

23 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl. Spalva: raudona.
   9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – procesija, giedotinės šv. Mišios

29 Š – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.
   17.30 – šv. Rožančius, 18.00 – šv. Mišios

30 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Spalva: balta.
   9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios