Pamaldų tvarka Šiauliuose

LIEPA

2 Š – Švč. M. Marijos Apsilankymas – II klasė; Šv. Proceso ir Martinijono, kankinių, minėjimas. Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Spalva: balta.
   17.00 – Švč. Sakramento adoracija, 18.00 – šv. Mišios

3 S – IV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.
   9.30 – šv. Rožančius, jo metu išpažintis,
   10.00 – giedotinės šv. Mišios, po jų katechezė

9 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.
   17.30 – šv. Rožančius, 18.00 – šv. Mišios

10 S – V sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.
   9.30 – šv. Rožančius, jo metu išpažintis,
   10.00 – giedotinės šv. Mišios, po jų katechezė

16 Š – Eilinė diena – IV klasė; Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos minėjimas (Marija Škaplierinė). Spalva: žalia.
   17.30 – šv. Rožančius, 18.00 – šv. Mišios

17 S – VI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.
   9.30 – šv. Rožančius, jo metu išpažintis,
   10.00 – giedotinės šv. Mišios, po jų katechezė

30 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Abdono ir Seneno, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.
   17.30 – šv. Rožančius, 18.00 – šv. Mišios

31 S – VIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Kryžių kalno atlaidai. Spalva: žalia.
   9.30 – šv. Rožančius, jo metu išpažintis,
   10.00 – giedotinės šv. Mišios, po jų katechezė