Pamaldų tvarka Kaune

AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS, KOPLYČIA

Kaunas, Birutės g. 1

 

BALANDIS

27 A – Šv. Petras Kanizijus, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.
   18.00 – šv. Rožančius, 18.30 – šv. Mišios

29 K – Šv. Petras (Veronietis), kank. – III klasė. Spalva: raudona.
   18.00 – šv. Rožančius, 18.30 – šv. Mišios

GEGUŽĖ

2 S – IV sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta. Motinos diena.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios, palaiminimas motinoms.

4 A – Šv. Monika, našlė – III klasė. Spalva: balta. (Lietuvoje: Pal. Mykolas Giedraitis, išp.)
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

6 K – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas, Lotynų vartuose; Šv. Dominykas Savio, išp.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

7 Pe – Šv. Stanislovas, vysk. ir kank. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: raudona.
   18.00 – Švč. Sakramento adoracija, 19.00 – šv. Mišios

9 S – V sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios

11 A – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – II klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Spalva: raudona.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

Žengimo į dangų laikas

13 K – Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Spalva: balta.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – procesija, giedotinės šv. Mišios

16 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė. Spalva: balta.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios

18 A – Šv. Venantas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

20 K – Šv. Bernardinas Sienietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

Sekminių oktava

23 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl. Spalva: raudona.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – procesija, giedotinės šv. Mišios

25 A – Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

27 K – Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

EILINIS METŲ LAIKAS

30 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Spalva: balta.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios