Pamaldų tvarka Kaune

AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS, KOPLYČIA

Kaunas, Birutės g. 1

 

GEGUŽĖ

14 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Bonifaco, kank., minėjimas. Spalva: balta.
   8.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

17 S – V sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios

19 A – Šv. Petras Celestinas, pop. ir išp. – III klasė. Šv. Pudencijonos, merg., minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai. Spalva: balta.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

Žengimo į dangų laikas

21 K – Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Spalva: balta.
   18.00 – šv. Rožančius, 18.30 – procesija, giedotinės šv. Mišios

24 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė. Spalva: balta.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios

26 A – Šv. Pilypas Neris, išp. – III klasė. Šv. Eleuterijaus, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

28 K – Šv. Augustinas (Kenterberietis), vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.
   18.00 – Gegužinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

Sekminių oktava

31 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl. Spalva: raudona.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – procesija, giedotinės šv. Mišios

BIRŽELIS

2 A – Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

4 K – Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų. Spalva: raudona.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

5 Pe – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

6 Š – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.
   10.00 – iškilmingas šv. Rožančius, 11.00 – šv. Mišios

EILINIS METŲ LAIKAS

7 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Tėvo diena. Spalva: balta.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios, palaiminimas tėvams

9 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Primo ir Felicijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Malonės Motina.) Spalva: žalia.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

11 K – Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Spalva: balta.
   18.00 – Švč. Sakramento adoracija, 19.00 – giedotinės šv. Mišios

14 S – II sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia. (Lietuvoje: Pal. Teofilius Matulionis, vysk. ir kank.)
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios

16 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.
AMŽINOJI ADORACIJA ŠV. PIJAUS X BROLIJOJE
   7.15 – šv. Mišios, 8.00 – Švč. Sakramento adoracijos pradžia,
   18.00 – šv. Rožančius, adoracijos pabaiga, 18.45 – šv. Mišios

18 K – Šv. Efremas Siras, diakonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Morkaus ir Marcelijono, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

19 Pe – Švenčiausioji Jėzaus Širdis – I klasė. Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl. Spalva: balta.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – giedotinės šv. Mišios

21 S – III sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios

23 A – Joninių vigilija – II klasė. Spalva: violetinė.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

24 T – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas (Joninės) – I klasė. Spalva: balta. Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – giedotinės šv. Mišios

25 K – Šv. Vilhelmas, abatas – III klasė. (Eucharistinė Jėzaus Širdis.) Spalva: balta.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios

28 S – IV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.
   9.00-9.50 – išpažintis, 9.30 – šv. Rožančius, 10.00 – giedotinės šv. Mišios

29 Pi – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai (Petrinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: raudona.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – giedotinės šv. Mišios

30 A – Šv. Pauliaus, apaštalo, paminėjimas – III klasė. Šv. Petro, apaštalo, minėjimas. Spalva: raudona.
   18.00 – Birželinės pamaldos, 18.30 – šv. Mišios