2007-10 Šv. Kazimiero priorato pašventinimas ir Sutvirtinimo sakramento teikimas