Naujas žurnalo „Už Tradiciją“ numeris

Jau pasirodė naujas žurnalo „Už Tradiciją“ numeris (15). Kas dar nesate užsiprenumeravę, kviečiame užsisakyti. Žurnalas siunčiamas nemokamai.

TURINYS

Kun. Shane Pezzutti. Ką mes darysime danguje (pamokslas)

Ar praėjęs Sinodas jaunimo tema pasiūlė jauniems žmonėms sveiko dvasinio maisto (interviu su vysk. A. Schneideriu)

Interviu su Šv. Pijaus X kunigų brolijos vadovu

Kun. Charles Pope. 10 kultūrinių nuostatų, su kuriomis susiduria nūdienos apaštalas

Pop. Pranciškus pasirašė kontraversišką istorinę deklaraciją

Oficialus Šv. Pijaus X brolijos generalinio vyresniojo pareiškimas: Tikroji brolybė

Šv. Pranciškaus susitikimas su sultonu

T. Antonius Wallenstein. Dievui patinkantis kasdienių darbų atlikimas

Sam Guzman. Tolkienas ir laimingos santuokos paslaptis

Arkivysk. Fulton J. Sheen. Šėtono veikimas ir kova su juo

Kun. Jonathan Loop. Sekmadienio pašventimas