Mūsų žurnalai. Seni numeriai

Siūlome nemokamai įsigyti žurnalų „Už Tradiciją“ ir „Pulkim ant kelių“ senų numerių. Išsirinkite pageidaujamus numerius ir parašykite mums el. paštu: prioratas@fsspx.lt. Žurnalų skaičius ribotas.

 

ŽURNALAS „UŽ TRADICIJĄ“

 

UŽ TRADICIJĄ, NR. 20. 2023-08

Kun. D. Pagliarani. Laiškas draugams ir geradariams Nr. 92. Širdies tyrumas

Kun. E. Naujokaitis. Turime grįžti prie antgamtinio realizmo

Trumpa popiežiaus Benedikto XVI veiklos apžvalga

Roberto de Mattei. Pop. Pranciškus pradėjo karą, kuris neišvengiamai baigsis Bažnyčios Tradicijos triumfu

Kun. D. Pagliarani. Naujausios popiežiaus Pranciškaus pontifikato gairės

John M. Grondelski. Kremavimu naikinamas žmogaus kūno integralumas

M. Parčiauskas. Lepanto mūšis už katalikybės kūną ir kraują

Kun. E. Naujokaitis. Brolijos Rytų Europos sritis

Pašaukimas – sekti šventąjį Dominyką

Kun. M. Gaudron. Septyni malonės šaltiniai: Santuoka

Kun. Ivo Õunpuu. Šeimos svarba

UŽ TRADICIJĄ, NR. 19. 2022-11

Kun. Davide Pagliarani. Laiškas draugams Nr. 91

Kun. Davide Pagliarani. Išsaugoti ir perduoti Tradiciją

Steve Skojec. „Novus Ordo paradigma“ - kas ji tokia ir kodėl tai
svarbu

62 priežastys, kodėl nederėtų dalyvauti Naujosiose Mišiose

Kun. Edmundas Naujokaitis. Meilė Dievui ir meilė Tėvynei

Kun. Edmundas Naujokaitis. Lietuviai Dievo tarnai (II dalis)

Kun. Matthias Gaudron. Septyni malonės šaltiniai: Krikštas

Kun. Michael Fiedrowicz. Metų ketvirčio dienų senovinės šaknys,
prasmė ir svarba

Christine Ponsard. Šeimos malda: kaip melstis kartu su vaikais, kai
tai sunku

UŽ TRADICIJĄ, NR. 18. 2022-01

Įšventintas naujas Brolijos kunigas lietuvis

Vysk. Bernard Tissier de Mallerais. Pamokslas kunigystės šventimų proga

Kun. Edmundas Naujokaitis. Žodis naujai įšventintam
kunigui

Bažnyčia ir maras

Kun. Grégoire Celier. Imigracija – principai, teisės, praktika

Kun. Edmundas Naujokaitis. Lietuviai Dievo tarnai

Gavėnios pasninko istorija

T. Antonius Wallenstein. Vyraujanti yda ir žmogaus
temperamentas

Timothy Flanders. Kaip velnias stengiasi sužlugdyti mūsų
pasiryžimus

Kun. Edmundas Naujokaitis. Ar tikrai žegnonė „Vardan Dievo Tėvo...“ yra nekrikščioniška?

UŽ TRADICIJĄ, NR. 17. 2021-03

Kun. Shane Pezzutti. Šv. Juozapo metai

Kun. Edmundas Naujokaitis. Apie maldą

Kun. Shane Pezzutti. Masonų brolybė ir pop. Pranciškus

Maldos kryžiaus žygis

Kun. Davide Pagliarani. Laiškas draugams ir geradariams

Arkivysk. Carlo Maria Vigano. Arkivyskupą Lefebvre‘ą laikau pavyzdingu Tikėjimo išpažinėju

Vysk. Athanasius Schneider. Moterys akolitės ir lektorės – kodėl tai problema? 

Timothy Flanders. Išlepimas ir klaidinga psichologijos evangelija

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Dr. Randall Flanery. Tylus heroizmas

UŽ TRADICIJĄ, NR. 16. 2020-08. Tema: Šv. Pijaus X kunigų brolijos įkūrimo penkiasdešimtosios metinės

Marcelis Lefebvre‘as ‒ Bažnyčiai skirtas vyskupas

Šv. Pijaus X kunigų brolijos istorija

Arkivysk. Marcelio Lefebvre'o 1974 metų lapkričio 21-osios deklaracija

Arkivysk. Marcelio Lefebvre'o pamokslas teikiant vyskupų šventimus 1988 m. 

Vysk. Bernard Fellay. Žvilgsnis į dabartinę Bažnyčios padėtį: problemos, priežastys, išeitys 

Kun. Davide Pagliarani. Laiškas draugams ir geradariams 

Kodėl Šv. Pijaus X kunigų brolija yra reikalinga

UŽ TRADICIJĄ, NR. 15. 2019-11. Tema: Bažnyčios aktualijos ir krikščioniškas gyvenimas

Kun. Shane Pezzutti. Ką mes darysime danguje (pamokslas)

Ar praėjęs Sinodas jaunimo tema pasiūlė jauniems žmonėms sveiko dvasinio maisto (interviu su vysk. A. Schneideriu)

Interviu su Šv. Pijaus X kunigų brolijos vadovu

Kun. Charles Pope. 10 kultūrinių nuostatų, su kuriomis susiduria nūdienos apaštalas

Pop. Pranciškus pasirašė kontraversišką istorinę deklaraciją

Oficialus Šv. Pijaus X brolijos generalinio vyresniojo pareiškimas: Tikroji brolybė

Šv. Pranciškaus susitikimas su sultonu

T. Antonius Wallenstein. Dievui patinkantis kasdienių darbų atlikimas

Sam Guzman. Tolkienas ir laimingos santuokos paslaptis

Arkivysk. Fulton J. Sheen. Šėtono veikimas ir kova su juo

Kun. Jonathan Loop. Sekmadienio pašventimas

UŽ TRADICIJĄ, NR. 14. 2018-12. Tema: Moralinė Bažnyčios krizė

Kun. Shane Pezzutti. Kristus Karalius (pamokslas)

5 priežastys, kodėl Bažnyčia smerkia komunizmą kaip blogą iš esmės

Joseph Pearce. Solženicynas – krikščionių didvyris

Pop. Pranciškus prieš mirties bausmę

Dr. Peter Kwasniewski. Ryšys tarp liturginio piktnaudžiavimo ir nepilnamečių išnaudojimo

Dr. John R. T. Lamont. Despotizmas ir seksualinis priekabiavimas Katalikų Bažnyčioje: jėzuitų tragedija

Derya Little. Islamas, imigracija ir yrantys krikščioniški Vakarai

Br. André Marie. Dangus – moterims, pragaras – vyrams?

Arkivysk. Fulton J. Sheen. Paskaita apie išpažintį

Kun. Ed Broom, OMV. Penki būdai maldos gyvenimui pagerinti

UŽ TRADICIJĄ, NR. 13. 2018-05. Tema: Vidinio gyvenimo puoselėjimas

Kun. Shane Pezzutti, Arkivysk. Marcelis Lefebvre‘as – Šventosios Dvasios įrankis (pamokslas)

Tęstinumo hermeneutikos mitas

Kun. Michel Gleize. „Amoris laetitia“ nėra eretiškas dokumentas, tačiau jis skatina ereziją

Kun. Jonathan Loop. Jėzuitų aggiornamento

Atsivertėliai iš islamo prašo Popiežiaus liautis skatinus Vakarų islamizavimą

T. Antonius Wallenstein. Dvasinių galių ugdymas

Kun. Markus Pfluger. Vidinis dalyvavimas šv. Mišiose

Peter Kwasniewski. Kodėl gitaroms nėra vietos katalikiškose Mišiose

Šv. Liudvikas de Monforas. Kaip kalbėti Rožančių

UŽ TRADICIJĄ, NR. 12. 2017-12. Tema: Katalikiškas žvilgsnis į dabartinę padėtį

Vysk. Bernard Fellay, 1517–1917: Liuterio maištas ir bolševikinė Rusijos revoliucija Fatimos šviesoje

Robert J. Siscoe, Liuterio mokymo apie nuteisinimą klaidos

Teologinės žymės – kas tai?

Pop. Pranciškus sulaukė „Pataisymo“ dėl erezijų skleidimo

Mons. Charles Pope, 8 šiuolaikinės klaidos, kurių turėtų vengti katalikai

Vysk. Fulton J. Sheen, Laiko ženklai

„Pasirengęs kovai“: Nauja laida skatina katalikus atrasti savo „kovos dvasią“

Walt Heyer, Aš buvau translytis

Kun. Grégoire Celier, Sielos nemirtingumas

Sam Guzman, Dvasinė mankšta: 10 trumpų patarimų, kaip išlikti dvasiškai sveikam

UŽ TRADICIJĄ, NR. 11. 2017-08. Tema: Fatima ir Bažnyčios krizė

Kun. Shane Pezzutti, Pirmasis Dievo Motinos apsireiškimas Fatimoje ir jo pamokos (pamokslas)

Kun. Edmundas Naujokaitis, Pal. arkivysk. Teofilius Matulionis (pamokslas)

Roberto de Mattei, Žvelgiant į dabarties krizę

Kun. Karl Stehlin FSSPX, Tuy apreiškimas: Rusijos paaukojimas Nekaltajai Širdžiai

Vysk. Bernard Fellay, Laiškas draugams ir geradariams Nr. 87

Karas prieš santuoką, tėvystę ir šeimą

Brandon Vogt, Kaip krikščionys, o ne „Apšvieta“, pradėjo proto amžių

Michael P. Foley, Penki mitai apie Dievo garbinimą ankstyvojoje Bažnyčioje

Sam Guzman, Dėmesys ir priklausomybė nuo išsiblaškymų

UŽ TRADICIJĄ, NR. 10. 2017-03. Tema: Popiežiaus tyla ir didėjanti sumaištis Bažnyčioje dėl katalikų moralės pagrindų

Kun. Shane Pezzutti, Trys pirmųjų Fatimos apreiškimų pamokos (pamokslas)

Kun. Edmundas Naujokaitis, Rajumo yda (gavėnios rekolekcijų paskaita)

Michael Davies, Arijonizmas ir modernizmas. Panašios krizės

Kun. Pietro Leone Monselice, Subjektyvistinė Liuterio teologija (paskaita)

William Kilpatrick, Ar Mahometas buvo netikras pranašas

Keturių kardinolų laiškas Popiežiui dėl jo Apaštališkajame paraginime esančių neaiškumų

Vysk. Bernard Fellay, Ar Šv. Pijaus X kunigų brolija iš tiesų galės laisvai vykdyti „Tradicijos eksperimentą“?

Sam Guzman, Ar pasauliečiai turi puoselėti tylą?

Jason Craig, Drausmės būtinumas

UŽ TRADICIJĄ, NR. 9. 2016-10. Tema: Marijos apsireiškimų Fatimoje jubiliejus ir reikšmė

Kun. Shane Pezzutti, Mūsų naujoji Pascha (pamokslas)

Kun. Edmundas Naujokaitis, Švč. Mergelė Marija, Rožančiaus Karalienė (pamokslas)

Vysk. Bernard Fellay, Fatimos žinios aktualumas

Kun. Daniel Couture, Kunigystės krizė Marijos apsireiškimų šviesoje

Kun. Richard G. Cipolla, Liturgijos nuvyriškėjimas Naujosiose Mišiose

Naujosios Mišios – pamaldaus natūralizmo šaltinis

Sam Guzman, 10 patarimų tiems, kurie neseniai pradėjo dalyvauti Tradicinėse Mišiose

Dr. Jay Boyd, „Asmeninio ryšio su Jėzumi“ problema

Dvylika vysk. Schneiderio patarimų katalikiškoms šeimoms

Kun. Jean-Pierre Boubée, Ekrano paauglys

UŽ TRADICIJĄ, NR. 8. 2016-06. Tema: Posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“ – tradicinis ar revoliucinis dokumentas?

Kun. Shane Pezzutti, Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė (pamokslas)

Kun. Edmundas Naujokaitis, Tikėjimas kasdienybėje (pamokslas)

Kun. Matthias Gaudron, Posinodinis apaštalinis paraginimas „Amoris laetitia“ ir subjektyvizmo triumfas

John Vennari, „Amoris Laetitia“ – situacinės etikos įtvirtinimas

Oficialus Šv. Pijaus X Brolijos pareiškimas dėl Posinodinio paraginimo „Amoris laetitia“

Šv. Jonas Vianėjus apie nevertą šventosios Komunijos priėmimą

Vysk. Bernardas Fellay, Popiežiaus palankumas mums yra paradoksalus

Pop. Pranciškus: Šv. Pijaus X brolija yra katalikai

Koks žmogus buvo arkivysk. Marcelis Lefebvre‘as?

UŽ TRADICIJĄ, NR. 7. 2016-03. Tema: Ar Bažnyčia turi ko pasimokyti iš Korano?

Vysk. Bernard Fellay, Laiškas draugams ir geradariams Nr. 85

William Kilpatrick, Kritiškas žvilgsnis į Koraną

Arkivysk. Fulton J. Sheen, Marija ir musulmonai

Robert J. Siscoe, Ar galime priešintis klystantiems ganytojams?

Vysk. Bernardo Fellay konferencija

Mažesnis blogis? ‒ Gluminantis pop. Pranciškaus interviu

Arkivysk. Fulton J. Sheen, Kaip nugalėti blogus įpročius

Moderniosios genetikos tėvas pasisako prieš abortus

UŽ TRADICIJĄ, NR. 6. 2015-11. Tema: Ar 2015 m. Vyskupų sinodas patvirtino Kristaus mokymą apie šeimą ir santuoką?

Vysk. Bernard Fellay, Laiškas draugams ir geradariams Nr. 83

Paskelbta enciklika „Laudato si“

Christopher A. Ferrara, Kūjis ir pjautuvas – naujas papiktinimas?

Kun. Edmundas Naujokaitis, Pamokslas apie šv. Kristupą

Kard. Carlo Caffarra, Homoseksualumo išaukštinimas rodo visuomenės pabaigą

Kun. James V. Schall, S.J., Pakalbėkime apie islamą atvirai

Popiežiaus vizitas JAV – daug neišnaudotų progų

Dr. Raphael T. Waters, Bažnyčios mokymas apie mirties bausmę

Tradicinės Mišios ir vyrai

Kun. Shane Pezzutti, Kristus, Europos Karalius

Kieti Kristaus žodžiai

Komunikatas dėl popiežiaus Pranciškaus potvarkių

Popiežiaus geros valios ženklas Brolijai

Roberto de Mattei, Artėja „katalikiškos skyrybos“?

Kun. Matthias Gaudron, Naujoji kard. Kasperio teologija

Sinodo baigtis: liberalų pralaimėjimas ar pergalė?

Šv. Pijaus X kunigų brolijos deklaracija dėl 2015 m. vyskupų sinodo

Roberto de Mattei, „Galutinė Vyskupų sinodo ataskaita yra blogas dokumentas“

John R. T. Lamont, Tradicinės lotyniškos Mišios ir aktyvus pasauliečių dalyvavimas

William Kilpatrick, Migracija ir Europos islamizacija

Kun. Shane Pezzutti, Antgamtinė gyvybė ir tikėjimo dorybė

UŽ TRADICIJĄ, NR. 5. 2015-05.

Kun. Shane Pezzutti, Tradicinis atnašavimas

John Vennari, 150-osios „Klaidų sąrašo“ metinės

John Lamont, Karas prieš tomizmą. Tomizmas ir neomodernizmas

Kun. Shane Pezzutti, Liturginis judėjimas

Ar neturėtume sekti popiežiumi?

Šv. Pijaus X kunigų brolijos apaštalinė veikla

Ar Vokietijos Bažnyčia artėja link schizmos?

Norintys keisti Bažnyčios mokymą apie santuoką yra eretikai, sako kard. Brandmülleris

Jean-Claude Dupuis, Inkvizicijos apgynimas

Thomas F. Madden, Išgalvoti kryžiaus žygiai

Kun. Shane Pezzutti, Liežuvavimo nuodėmė

Tėvas Anthony, C.Ss.R, Trys „Sveika, Marija“

Kun. Werner Bösiger, Švenčiausiosios Mergelės Marijos buvimas prie mūsų mirties valandai atėjus

Kun. Shane Pezzutti, Už Bažnyčios nėra išganymo

UŽ TRADICIJĄ, NR. 4. 2014-12. Tema: Neeilinis vyskupų sinodas šeimos tema. Ar keisis Bažnyčios mokymas apie santuokinę moralę?

Vysk. Bernard Fellay, Laiškas draugams ir geradariams Nr. 82

Sinodas šeimos klausimams: doktrininė revoliucija prisidengusi sielovados kauke

Vyskupas Schneideris, Kai kurie Sinodo tekstai „pateikia radikalią neopagonišką ideologiją...

Sandro Magister, Tikroji Sinodo istorija

Roberto de Mattei, 2014 metų sinodas ir Pirmasis Vatikano Susirinkimas

Vyskupas Fellay, Bažnyčios padėtis yra katastrofiška!

John Vennari, Beprotiškas sinodas – sunki proto liga

Kun. Philippe Toulza, Ar Paulių VI galime vadinti palaimintuoju?

Kardinolas Désiré Mercier, Krikščioniško apsimarinimo tikslas

Sandro Magister, Prie popiežiaus Pranciškaus krikščionybė pasauliui tapo nebe tokia svarbi

Kun. Shane Pezzutti, Laisvės sunaikinimas laisvės vardan

Popiežius aplanko Europos Parlamentą

Kun. Shane Pezzutti, Nekaltasis Prasidėjimas (pamokslas)

UŽ TRADICIJĄ, NR. 3. 2014-10. Tema: Popiežiaus šv. Pijaus X 100-sios mirties metinės

Šv. Pijaus X 100-osios mirties metinės

Šv. Pijaus X devizas

Kodėl Šv. Pijus X yra mūsų kunigų brolijos globėjas?

Popiežius šv. Pijus X (1835-1914)

Wilhelm Hünermann, Šv. Pijus X prieš masoneriją ir modernizmą

F. A. Forbes, Pijaus X gyvenimas ir stebuklai

Popiežiaus šv. Pijaus X darbai ir pasiekimai

Popiežiaus šv. Pijaus X enciklikos

Kun. Franz Schmidberger, Kardinolo Walterio Kasperio „(ne)gailestingumas“ išsiskyrusių ir antrą kartą susituokusių atžvilgiu

Vysk. B. Fellay, Pareiškimas dėl naujos šeimų sielovados pagal kardinolą Kasperį

Rytų Europos tradicinių katalikų piligriminis žygis

Brolijos oficialus pranešimas apie susitikimą su Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektu

Interviu su vysk. Bernardu Fellay po jo susitikimo su Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektu

UŽ TRADICIJĄ, NR. 2. 2014-05. Tema: Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacija: ar turime rimtų priežasčių ja abejoti?

Vysk. B. Fellay, Laiškas draugams ir geradariams Nr. 82

Kun. Michel Gleize, Beatifikacija ir kanonizacija po Vatikano II Susirinkimo

Dilema: Jono Pauliaus II kanonizavimas

Popiežiaus Jono Pauliaus II veiksmai sunkiai suderinami su katalikų tikėjimu

Vienintelis vaistas nuo Bažnyčios krizės – visiškai grįžti prie Katalikų Tradicijos

Kun. Shane Pezzutti, Skaistykla

Kun. Franzas Schmidbergeris, „Evangelii gaudium“ – „Dolor fidelium“ („Evangelijos džiaugsmas“ -„Tikinčiųjų skausmas“)

Kun. Shane Pezzutti, „Džiaukitės Viešpatyje“

Kun. Shane Pezzutti, Nekaltosios Mergelės Marijos riterija

Kun. Shane Pezzutti, Kaip melstis Rožančių geriau?

UŽ TRADICIJĄ, NR. 1. 2013-11.

T. Nicholas Gruner, Konferencijos „Fatima – kelias į taiką!“ svarba

Kun. Shane Pezzutti, Prisiminkime Fatimos žinią

Pop. Pranciškaus interviu jėzuitų žurnalams

Kun. Shane Pezzutti, Katalikų kunigystė

Kun. Daniel Couture, Apie šventojo Rožančiaus galią ir svarbą

Kun. Shane Pezzutti, Ji yra tobula Jėzaus Kristaus pergalė

John Vennari, „Prieš mus – tikras modernistas!“

Kun. Shane Pezzutti, „Kas kaip Dievas?“

Kun. Werner Boesiger, Mūsų Globėja šiais sunkiais laikais

Kun. Shane Pezzutti, Švč. Mergelės Marijos laikai

 

ŽURNALAS „PULKIM ANT KELIŲ“

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 31. 2008-10. Tema: Religija ir kultūra

Vysk. Bernard Tissier de Mallerais, Marcelio Lefebvre’o gyvenimas (II)

Kun. François Chazal, Įkultūrinimo kipšas

René Fülöp-Miller, Jėzuitų misija Tolimuosiuose Rytuose. Kultūra kaip Evangelijos skelbimo įrankis

Popiežius Pijus XI, Enciklika „Casti connubii“ apie krikščionišką santuoką, 1930 12 31 (II)

Kun. Charles Hugo Doyle, Tėvų klaidos auklėjant vaikus

Šv. Alfonsas Liguoris, Amžinasis žodis tapo žmogumi

Tėvas Emanuelis, Kryžiaus dvasia

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Petras Aleksa, Dievas ir žmogus. Katekizmas suaugusiems (VIII)

Šv. Pijaus X kunigų brolijos gen. vyresniojo vysk. Bernardo Fellay laiškas draugams ir geradariams Nr. 73

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 30. 2008-07. Tema: Lurdo šventovei 150 m.

Vysk. Bernard Tissier de Mallerais, Marcelio Lefebvre’o gyvenimas (I)

Kun. Werner Bösiger, Švč. M. Mergelės Marijos apsireiškimų Lurde reikšmė

Kun. Edmundas Naujokaitis, Lurdo Dievo Motina ir jos regėtoja

Brolis Leo Schwager OSB, Aš buvau pagydytas Lurde

Jo Šventenybė popiežius Pijus XI, Enciklika „Casti connubii“ apie krikščionišką santuoką (I)

Kun. Karl Stehlin, Kas Tu esi, Nekaltai Pradėtoji? (II)

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Petras Aleksa, Dievas ir žmogus. Katekizmas suaugusiems (VII)

Nepagrįsti kaltinimai Brolijai „Marijos radijuje“

„Marijos radijo“ direktoriaus laiškas Brolijai

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 29. 2008-04. Tema: Vyskupų šventimai 1988 m.

Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas pagal šv. Tomą Akvinietį (VI)

Kun. Edmundas Naujokaitis, Operacija „Išlikimas“. 1988 m. vyskupų šventimai

Arkivysk. Marcel Lefebvre, Pamokslas teikiant vyskupų šventimus 1988 m. birželio 30 d. Ekono seminarijoje

T. Jonas Paukštys, S. J., Šv. Klaudijus Kolombjeras – Švč. Jėzaus Širdies evangelistas (II)

Kun. Karl Stehlin, Kas Tu esi, Nekaltai Pradėtoji? (I)

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Petras Aleksa, Dievas ir žmogus. Katekizmas suaugusiems (VI)

Šv. Pijaus X kunigų brolijos gen. vyresniojo vysk. Bernardo Fellay laiškas draugams ir geradariams Nr. 72

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 28. 2008-01. Tema: Religinė laisvė

Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas pagal šv. Tomą Akvinietį (V)

Kard. Alfredo Ottaviani, Bažnyčia, valstybė ir religinės laisvės klausimas

Ann Marie Temple, Religinė laisvė – svetima idėja, užvaldžiusi Bažnyčią

T. Jonas Paukštys, S. J., Šv. Klaudijus Kolombjeras – Švč. Jėzaus Širdies evangelistas (I)

Kęstutis Choromanskis, Matas Talbotas – nuo girtuoklio iki šventojo

Kun. Kenneth Novak, Apie skaitymo naudą (Ne tik amerikiečiams)

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Petras Aleksa, Dievas ir žmogus. Katekizmas suaugusiems (V)

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 27. 2007-10. Tema: Kristus Karalius

Popiežius Pijus XI, Enciklika apie Kristų Karalių

Kun. Edmundas Naujokaitis, Už Altorių ir Sostą. Ispanų politinis tradicionalizmas

Karaliaus karūnavimo ritualas

Michael Davies, Šv. Pijus X prieš modernistus

Tėvas Emanuelis, Maldos būtinumas išganymui

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Petras Aleksa, Dievas ir žmogus. Katekizmas suaugusiems (IV)

Popiežius Benediktas XVI, Motu proprio „Summorum Pontificum“ dėl tradicinių Mišių aukojimo

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 26. 2007-07. Tema: Dievo malonė

Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas pagal šv. Tomą Akvinietį (III)

Šv. vysk. Juzefas Sebastianas Pelčaras, Nuteisinimas

Tėvas J. Arintero, OP, Mūsų sudievinimas

Tėvas Emanuelis, Yra visai nežinomų sielos gelbėtojų

Kun. Karl Stehlin, Apie Dievo baimę

Kun. Fabrice Delestre, Rusija iki šiol nepašvęsta

Angelai sargai – mūsų draugai danguje

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Petras Aleksa, Dievas ir žmogus. Katekizmas suaugusiems (III)

Kun. Edmundas Naujokaitis, Gėjų ideologijos įsiveržimas į Lietuvą

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 25. 2007-04. Tema: Katalikiškas auklėjimas

Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas pagal šv. Tomą Akvinietį (II)

Jūsų atsakomybė už sielą

Kun. Michael McMahon, Šv. Jono Bosko širdis

Tėvas Emanuelis, Apie nežinojimą krikščionių tarpe

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Petras Aleksa, Dievas ir žmogus. Katekizmas suaugusiems (II)

Kun. Gérard Mura, Trečioji Fatimos paslaptis. Ar ji buvo paskelbta tokia, kokia yra iš tiesų?

John Vennari, Alta Vendita Ilgalaikė instrukcija, Masonų planas sugriauti Katalikų Bažnyčią

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 24. 2007-01. Tema: Apsireiškimai Fatimoje

Arkivysk. Marcel Lefebvre, Dvasinis vadovas pagal šv. Tomą Akvinietį (I)

Kun. Edmundas Naujokaitis, Fatima – vilties ženklas pasauliui. Dievo Motinos apsireiškimų istorija ir reikšmė

Kun. Josef Persie, Šventumas šeimoje. Auklėjimas pagal Marijos Širdį

Romano Amerio, Pragaras

Šv. Jonas Boskas, Sapnas apie dvi kolonas jūroje

Prof. László Dobszay, Liturginės „reformos reforma“ įmanoma

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Petras Aleksa, Dievas ir žmogus. Katekizmas suaugusiems (I)

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 23. 2006-10. Tema: Mirtis ir amžinybė

Kun. Karl Stehlin, Tradicinė ir naujoji eschatologija

Šv. Kotryna Genujietė, Traktatas apie skaistyklą

Kun. Edmundas Naujokaitis, Mykolas Olševskis ir „Broma, atverta ing viečnastį“

Kun. Mykolas Olševskis, Vartai, atverti amžinybėn

Kęstutis Choromanskis, Šv. Alfonsas Rodrigezas – šventasis durininkas ir mistikas

Kun. Edmundas Naujokaitis, Katalikų Tradicija Ukrainoje

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 22. 2006-07. Tema: Šeima ir jos priešai – feminizmas

Popiežius Pijus XII, Vyro valdžia žmonai

Kardinolas Giuseppe Siri, Kaip vyrą ir moterį sukūrė juos

Kun. Edmundas Naujokaitis, Karas prieš moteriškumą. Feminizmas ir feministinė teologija

Šarūnas Pusčius, Kodėl žmona turi paklusti vyrui?

Egipto atsiskyrėlių išmintis (II)

Šv. Juzefas Sebastianas Pelčaras, Kantrybė (III)

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 21. 2006-04. Tema: Šeima ir jos priešai – homoseksualizmas

Dr. Fr. Wilhelmsen, Tėvystė

Kun. Karl Stehlin, Apie santuokos tikslus

Kun. Edmundas Naujokaitis, Homoseksualumas Šv. Rašte ir katalikiškoje tradicijoje

Kun. Werner Bösiger, Mūsų viltis – jaunos šeimos

Egipto atsiskyrėlių išmintis (I)

Žymieji asketai

Šv. Juzefas Sebastianas Pelčaras, Kantrybė (II)

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 20. 2006-01. Tema: Katalikiškoji Lotynų Amerika

Arkivysk. Marcel Lefebvre, Pamokslas 50-ojo kunigystės jubiliejaus proga

Kun. Edmundas Naujokaitis, Katalikybė ir laisvės klausimas kolonijinėje Lotynų Amerikoje

Šarūnas Pusčius, Konkista – tamsybių Amerikos užkariavimas

Kun. Edmundas Naujokaitis, Garsija Moreno – katalikiškas Ekvadoro prezidentas

Pranašystė apie Bažnyčios krizę

Šv. Juzefas Sebastianas Pelčaras, Kantrybė (I)

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 19. 2005-10. Tema: Katalikiškoji Ispanija

100 metų nuo Arkivyskupo M. Lefebvre'o gimimo

Šv. Pijaus X brolijai – 35 metai

Šarūnas Pusčius, Ispanija – Romos kalavijas

Wilfredo-Tómas Commelas y Suárez, Ispanijos Reconquista – ilgiausias karas

Kun. Edmundas Naujokaitis, Salvadoro Dalí žvilgsnis į pragarą

René Fülöp-Miller, Jėzuitiškas „komunizmas“ (I)

Kun. Povilas Jakas, Dievo Motinos paslaptis (III)

Vysk. Kazimieras Paltarokas, Vaiko mokymas melstis

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 18. 2005-07. Tema: Katalikybė ir kitos religijos – protestantizmas

Arkivysk. M. Lefebvre, Kaip modernizmas įsiskverbė į Bažnyčią (II)

Joel Peters, Vien tik Biblija? Principo Sola Scriptura klaidingumas

Kun. Edmundas Naujokaitis, Stebuklingasis Prahos Kūdikėlis Jėzus

Kun. Ivo Õunpuu, Katalikiškoji Tradicija Estijoje

René Fülöp-Miller, Jėzuitiškasis „komunizmas“ (I)

Kun. Povilas Jakas, Dievo Motinos paslaptis (II)

Vysk. Kazimieras Paltarokas, Vaiko mokymas teisingumo

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 17. 2005-04. Tema: Katalikybė ir kitos religijos – islamas

Arkivysk. M. Lefebvre, Kaip modernizmas įsiskverbė į Bažnyčią (I)

Kun. Gnana Pragash Suresh, Kaip suprasti islamą

Hillaire Belloc, Didžioji tebesitęsianti Mahometo erezija

Kun. Karl Stehlin, Šventojo Rožančiaus pergalės

Kun. Povilas Jakas, Dievo Motinos paslaptis (I)

Vysk. Kazimieras Paltarokas, Vaiko mokymas paklusnumo

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 16. 2005-01. Tema: Katalikybė ir kitos religijos – judaizmas

Nuo ekumenizmo iki tylios apostazės (II)

Nerijus Ulčinas, Kunigas J. Pranaitis ir ritualinės žmogžudystės byla

Prof. Michel Laurigan, Nojaus sandora: pasaulinės religijos link

Kun. Edmundas Naujokaitis, Iš sinagogos į altorių garbę

Prel. Robert Mäder, Katalikų programa

Vysk. Kazimieras Paltarokas, Vaiko mokymas tikėjimo tiesų

Kun. Edmundas Naujokaitis, Katalikišką spaudą pavarčius

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 15. 2004-10. Tema: Katalikybė ir kitos religijos – stačiatikiai

Nuo ekumenizmo iki tylios apostazės (I)

Šarūnas Pusčius, Katalikiška Rusija?

Ką galvoja apie ekumenizmą stačiatikiai?

T. Stanislovas Dobrovolskis, Pravoslavai dar meldžiasi...

Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas, Šventojo Rožančiaus istorija

Kęstutis Choromanskis, Šv. Tėvas Pijus – kunigas ir auka

Kun. Edmundas Naujokaitis, Karas prieš katalikų kunigystę

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 14. 2004-05. Tema: NATO ir ES

Kun. Edmundas Naujokaitis, Tradicijos Lietuvoje dešimtmetis.

Arkivyskupas Marcel Lefebvre, Marijos Evangelija.

Fr. Juan Carlos Iscara, Humanistinis pacifizmas.

Kun. Edmundas Naujokaitis, Lietuva Europoje ir Europa Lietuvoje.

Šv. Kazimieras, Omni die.

Prel. Robert Mäder, Nėra vietos Karaliui.

Prof. Bernhard Bartmann, Marija ir krikščionių luomai.

Kun. Antanas Strazdas, Pulkim ant kelių.

Kun. Edmundas Naujokaitis, Knygas pavarčius.

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 13. 2004-02.

Gen. vyresnysis mons. Bernard Fellay, Laiškas draugams bei geradariams Nr. 64

Vysk. Bernard Fellay, Pamokslas Kaune 2003 liepos 20 d.

Kun. Joseph Verlinden, Laiškas Lietuvos vyskupams.

Arkivysk. Marcel Lefebvre, Trys šiandieninės kunigijos žaizdos.

Kun. Michel Simoulin, Ar „gerasis popiežius“ buvo geras popiežius?

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 7. 2000-05.

Arkivysk. Marcel Lefebvre, 1974 metų lapkričio 21-osios deklaracija.

Arkivysk. Marcel Lefebvre, Pamokslas Lille mieste 1976 m. rugpjūčio 29 d.

Herbert Thurston, Šventieji jubiliejaus metai.

Edmundas Naujokaitis, Tradicijos jubiliejus.

Vysk. Bernard Fellay, Pastabos apie Fatimos paslapties trečiosios dalies paskelbimą.

Krikščioniška moters būtis.

Rabinas, kuris atsivertė.

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 6. 1999-10.

Kun. Karl Stehlin, Laiškas arkivysk. Audriui Juozui Bačkiui.

Vysk. Bernard Fellay, Žvilgsnis į dabartinę Bažnyčios padėtį.

Kun. Matthias Gaudron, Septyni malonės šaltiniai. Ligonių patepimas.

Balamando sutartis – Bažnyčios misijos atsižadėjimas?

Balamando deklaracija.

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 5. 1999-04.

Osvencimo konfliktas.

Kun. Edward Wesolek, Pamokslas Osvencime.

Osvencimo konflikto kronika.

Kun. Matthias Gaudron, Septyni malonės šaltiniai. Išpažintis.

Tėvas Paul Kramer, Atsakymas į Filipinų vyskupų patarimus tikintiesiems.

Kun. Karl Stehlin, Trečiasis laiškas Rožančiaus kryžiaus žygio dalyviams.

PULKIM ANT KELIŲ, NR. 1. 1995-12.

Kęstutis Smilgevičius, Šv. Pijaus X kunigų brolija.

Arkivysk. Marcel Lefebvre, 1974 metų lapkričio 21-osios deklaracija.

Šv. Atanazas, Laiškas savo ganomiesiems.

Kun. Roland de Merode, Kodėl meldžiamės?