Otavianio intervencija

Trumpas kritinis Naujosios Mišių tvarkos įvertinimas

Autoriai: Kard. Alfredo Ottaviani, kard. Antonio Bacci ir Romos teologų grupė

Įrišimas: minkštas

Puslapių skaičius: 80
Išleidimo metai: 2017
ISBN: 0-89555-470-4

Kaina: 3 €

Užsisakyti

 

Šioje knygoje yra du labai svarbūs istoriniai Bažnyčios do­kumentai, sudarantys vienumą. Juos tikrai galima laikyti vie­nais iš svarbiausių 1969 m. įvesto naujojo Mišių ritualo kri­tinių įvertinimų. Tuo metu pasirodė daug kritinių straipsnių apie Naująsias Mišias. Tačiau ši kri­tinė analizė buvo daug svarbesnė ir rimtesnė už kitas ‒ ne tik dėl savo aiškumo ir tikslumo, bet ir dėl to, kad ją Pauliui VI oficialiai įteikė kardinolai Ottaviani‘s ir Bacci‘s. Tai nebuvo paprastas kritinis straipsnis, parašytas kunigų ar pasauliečių. Tai buvo rimta teologinė studija, sudaryta teologų grupės ir patvirtinta dviejų svarbių Bažnyčios kardinolų. Tokios kriti­nės analizės negalėjo nepaisyti nei Paulius VI, nei Vatikanas.

Vos tik paskelbus šiuos du dokumentus, juos ėmė girti Tradicijai prijaučiantys katalikai visame pasaulyje. Doku­mentai tapo lyg tradicionalistų judėjimo Katalikų Bažnyčioje „chartija“, judėjimo, kuris Vatikano II Susirinkimo metu ir po jo viešai priešinosi radikalioms liberalistinėms reformoms Katalikų Bažnyčioje. Katalikams, išreiškusiems rimtas teolo­gines ir doktrinines abejones Naująja Mišių tvarka (Novus Ordo Missae), jie reiškia du pačius svarbiausius istorinius do­kumentus.