Mano kasdienė duona

Mano kasdienė duona
Trumpas dvasinio gyvenimo išdėstymas

Įrišimas: kietas, viršelis dirbtinės odos
Puslapių skaičius: 464
Išleidimo metai: 2016
ISBN: 978-9955-670-21-6

Kaina: 10 €

 

Užsisakyti

 

Knyga „Mano kasdienė duona“ pateikia dvasinio mokymo santrauką, supaprastintą ir parengtą taip, kad kiekvienas galėtų sužinoti apie dvasinio gyvenimo principus ir juos taikyti savo gyvenime. Tai tarsi pasauliečiams pritaikytas „Kristaus sekimas“. Knyga padalyta į tris dalis, kuriose nagrinėjamos trys dvasinio gyvenimo pakopos:

(1) Apsivalymas – mes turime pataisyti tai, ką mumyse sugadino nuodėmė.

(2) Sekimas – mes turime prie Kristaus priderinti tai, ką esame pataisę.

(3) Susivienijimas – mes turime per Kristų perkeisti tai, ką esame prie Jo priderinę.

Knygą reikia skaityti ne tik protu, bet ir širdimi. Turime mąstyti ir melstis. Šios kasdienės pratybos tikėjimą pavers gyvenimu, o teoriją – praktika. Knygos autorius yra jėzuitas kunigas Anthony J. Paone. Tepasitarnauja ji kaip kasdienio dvasinio augimo vadovas. Tepadeda sieloms ištvermingai vykdyti šventus pasiryžimus, padarytus per išpažintį, per šventąją Komuniją, dalyvaujant misijose, rekolekcijose ar dieviško įkvėpimo akimirką.

Nors veikalas parašytas pasauliečiams jų kalba, jis gali būti naudingas taip pat ir kunigams bei vienuoliams.

KNYGOS IŠTRAUKA