Jie Jį nukarūnavo

Jie Jį nukarūnavo
Nuo liberalizmo prie apostazės
Susirinkimo tragedija

Įrišimas: minkštas
Puslapių skaičius: 264
Išleidimo metai: 2017
ISBN: 978-9955-670-22-3

Kaina: 7 €

Užsisakyti

 

Daugelis šį veikalą laiko svarbiausia Šv. Pijaus X kunigų brolijos įkūrėjo arkivysk. Marselio Lefebro knyga. „Jie Jį nukarūnavo“ yra išsami ir dalykiška daugelio liberalizmo klaidų kritika, atskleidžianti jo pražūtingus padarinius politiniam, socialiniam ir religiniam šiuolaikinio žmogaus gyvenimui. Buvęs Šventosios Dvasios tėvų ordino vyresnysis ir Dakaro arkivyskupas istoriškai mums parodo, kaip renesanso natūralizmas, humanizmas, protestantizmas ir klaidinga Apšvietos filosofija padėjo sukurti ir paskleisti pražūtingą „laisvės“ idėją, apnuodijusią Europą, o su ja – ir visą Vakarų pasaulį.

Arkivysk. Lefebras paaiškina, kad liberalizmas yra laisvės išaukštinimas virš tiesos. Regis, tiesa tampa vis mažiau svarbi šiuolaikiniam žmogui, o „laisvė“ ir toliau viešpatauja mūsų pasaulyje kaip švenčiausia ir neliečiama teisė. Dėl šios klaidingos laisvės sampratos Vakarų politika, visuomenė, universitetai ir švietimo sistema apskritai užsikrėtė filosofiniu, moraliniu ir religiniu reliatyvizmu. Daug filosofų atvirai pripažįsta, kad mes gyvename „post-tiesos“ amžiuje, kai dauguma žmonių tiesos nebelaiko svarbiu dalyku.

Knygoje taip pat išsamiai aprašoma, kaip Katalikų Bažnyčia, ypač popiežiai, XVIII, XIX ir XX a. atkakliai bei drąsiai kovojo prieš šias klaidas ir jas smerkė. Savo enciklikose jie nuolat įspėdavo katalikus apie liberalizmo pavojų.

Galiausiai arkivysk. Lefebras paaiškina, kaip šis senas Katalikų Bažnyčios priešas lėtai užvaldė net pačių dvasininkų protą ir laimėjo reikšmingą pergalę Vatikano II Susirinkime. Liberalizmo įtaka Bažnyčioje po Susirinkimo buvo tokia didelė, kad jis sėkmingai nukarūnavo Jėzų Kristų politinėje ir religinėje srityje. Po Vatikano II Susirinkimo Roma daugeliui oficialiai katalikiškų valstybių nurodė pakeisti savo konstitucijas ir tapti „sekuliariomis“ šalimis, argumentuodama tai nauju Bažnyčios mokymu apie religinę laisvę.

Arkivysk. Lefebras paaiškina, kodėl liberalizmas yra viena iš svarbiausių šiandieninės krizės Katalikų Bažnyčioje priežasčių. Jei mes mylime Bažnyčią ir norime padėti jai išbristi iš šios krizės, turime kovoti prieš šią pamatinę moderniosios visuomenės klaidą. Kaip tik tai ir yra pagrindinis Šv. Pijaus X kunigų brolijos apaštališkos ir misionieriškos veiklos tikslas. Ji tęsia arkivysk. Lefebro darbą, siekdama atstatyti Katalikų Tradiciją ir iš naujo karūnuoti Jėzų Kristų šeimose, visuomenėje ir valstybėse.

KNYGOS IŠTRAUKA