Henry La Praz

Henry La Praz
Nukryžiuotas kunigas

Įrišimas: minkštas
Puslapių skaičius: 176
Išleidimo metai: 2015
ISBN: 978-9955-670-22-3

 

Kaina: 5 €

Užsisakyti

Knygoje surinkti įvairių žmonių liudijimai apie mūsų laikų šventąjį ‒ nepaprastą kunigą La Prazą (1959‒1993). Per savo trumpą gyvenimą jis sirgo daugybe ligų, patyrė begalę operacijų, tačiau išsiskyrė iš kitų savo kantrybe, veiklumu ir meile sieloms.
 
"Kaip geriau išreikšti pagarbą ir dėkingumą tam išskirtiniam kunigui! Iš visos jo esybės sklido dvasinė jėga tiems, kurie turėjo laimę su juo bendrauti. Nuolankiai, nesiskųsdamas, nemurmėdamas, netgi laimindamas dangų, jis kentė fizinius ir dvasinius skausmus, kurie be tvirto tikėjimo ir Apvaizdos pagalbos būtų buvę veik nepakeliami.
Visiems, kurie klausinėdavo apie jo sveikatą, jis su švelnia šypsena atsakydavo: „Sielos yra tokios brangios!“
Gratien Rausis