Bažnyčios mokymas (IV)

IV knyga: Modernizmas

Įrišimas: kietas
Puslapių skaičius: 332
Išleidimo metai: 2011
ISBN: 978-9955-670-22-3

 

Kaina: 4 €

Užsisakyti

 

Pateikiami dokumentai:
Vatikano I Susirinkimas, Dei Filius. Dogminė konstitucija apie katalikų tikėjimą
Leonas XIII, Aeterni Patris. Enciklika apie krikščioniškąją filosofiją
Pijus X, Pascendi Dominici gregis.Enciklika apie modernistų doktrinas
Šventoji Oficija, Dekretas Lamentabili. Pagrindinių modernizmo klaidų sąrašas ir jų pasmerkimas
Pijus X, Motu proprio Sacrorum antistitum, įvedantis įstatymus dėl modernizmo pavojaus atitolinimo
Pijus XI, Studiorum ducem. Enciklika, skirta šv. Tomo Akviniečio kanonizavimo jubiliejui
Pijus XII, Humani generis. Enciklika apie kai kurias klaidingas nuomones, galinčias sugriauti katalikų doktrinos pamatus
Priedas, Alta vendita ilgalaikė instrukcija