Bažnyčios mokymas (II)

II knyga: Bažnyčia ir liberalizmas

Įrišimas: kietas
Puslapių skaičius: 220
Išleidimo metai: 2010
ISBN: 978-9955-670-22-3

 

Kaina: 4 €

Užsisakyti

 

Pateikiami dokumentai:
 
Grigalius XVI, Mirari vos. Enciklika apie Bažnyčios ir pasaulietinės visuomenės nuosmukį
Pijus IX, Quanta cura. Enciklika apie dabartinio laikmečio klaidas
Pijus IX, Syllabus. Mūsų laikų pagrindinių klaidų sąrašas
Leonas XIII, Humanum genus. Enciklika apie masonų sektą
Leonas XIII, Libertas praestantissimum. Enciklika apie žmogaus laisvę
Pijus X, Notre charge apostolique. Laiškas apie Sillon sąjūdį
Pijus XI, Quas primas. Enciklika apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Karaliaus šventės įvedimą