Bažnyčios mokymas (I)

I knyga: Apie Bažnyčią

Įrišimas: kietas
Puslapių skaičius: 180
Išleidimo metai: 2010
ISBN: 978-9955-670-22-3

 

Kaina: 4 €

Užsisakyti

 

Knyga „Apie Bažnyčią“ pradeda seriją su garsiomis popiežių enciklikomis ir Bažnyčios magisteriumo tekstais. (Daugelis iš jų pirmą kartą išversta į lietuvių kalbą.)  Daug mūsų laikmečio klausimų bei problemų popiežiai jau seniai numatė ir davė į juos atsakymą. Pirmosios knygos skaitytojas daug sužinos apie Bažnyčios įsteigimą ir struktūrą, jos reikalingumą išganymui, taip pat apie ekumenizmo judėjimą, kaip jį vertino popiežiai iki Vatikano antrojo susirinkimo.
 
Pateikiami dokumentai:

Vatikano I Susirinkimas, Pastor aeternus. Dogminė konstitucija apie Kristaus Bažnyčią

Leonas XIII, Satis cognitum. Enciklika apie Bažnyčios vienybę
Pijus XI, Mortalium animos. Enciklika apie tikros vienybės skatinimą tikėjime

Pijus XII, Mystici corporis. Enciklika apie Jėzaus Kristaus Mistinį Kūną ir apie mūsų susivienijimą jame su Kristumi

Šventoji Oficija, Ecclesia catholica. Instrukcija apie „ekumeninį“ judėjimą