Atsidavimas Dievui

Atsidavimas Dievui
Dvasinės ramybės aukštumų vadovas

Įrišimas: kietas
Puslapių skaičius: 180
Išleidimo metai: 2013
ISBN: 978-9955-670-22-3

 

Kaina: 5 €

Užsisakyti

 

Būtų gaila, jei tarp gausybės dvasinės literatūros leidinių liktų nepastebėta kukli, maža, tačiau pilna išminties vienuolio redemptoristo kun. Josefo Schryverso knygelė ATSIDAVIMAS DIEVUI. Dvasinės ramybės aukštumų vadovas. Joje aprašomas trumpiausias ir tiesiausias kelias į šventumą, kuris yra paprastas, suprantamas ir įmanomas kiekvienai sielai. Šventumo siekianti siela turėtų atsiduoti Dievui, o tai labai lengva – Jį reikia tik mylėti.

Kun. Schryversas pabrėžia, kad atsiduoti Dievui pagal Jo nustatytą tvarką yra žmogaus tikslas, pirmoji ir galutinė pareiga. Atsidavusiai sielai dėl nieko nebereikia rūpintis, nes Dievas veikia joje ir vietoj jos, laisvindamas nuo klaidų ir dovanodamas savo paties dorybes. „Jei dovanosite save Dievui, iš Jo gausite viską“, – teigiama knygoje.

Ieškančiam žmogui turėtų kilti klausimas: kaip atsiduoti Dievui? Kunigas pataria atsiduoti paprastai, be išskaičiavimo ir slaptų ketinimų, pamirštant save, ieškant ne pasitenkinimo, bet Dievo valios; atsiduoti ne proto, vaizduotės ar jausmo, bet laisvu valios aktu. Autorius nesiūlo sudėtingų metodikų, nes atsidavimas Dievui remiasi labai paprastu dalyku: ištikimu pareigos atlikimu dabartinę akimirką. „Realybėje tikras gyvenimas yra vieno veiksmo paaukojimas Dievui, vienos pareigos atlikimas, kantrus vieno kryžiaus nešimas, vieno skausmo priėmimas; kartais tai bus poilsis Jo akivaizdoje, pasidalijimas su Juo vienu džiaugsmu, vieno vakaro praleidimas kartu“, – sako kunigas.

Knygoje skaitytojas ras praktinių patarimų, kaip atsiduoti Dievui vidinėje maldoje, per kitas dvasines pratybas, bendraujant su pasauliu, užsiėmimų sukūryje, gyvenimo išbandymuose, artinantis mirčiai.

Kunigas aptaria klaidas, kurias dažnai daro gerų ketinimų turinčios sielos: per didelį rūpinimąsi sėkme, apsikrovimą dvasinėmis pratybomis siekiant patenkinti dvasinį pomėgį smaguriauti, savęs pervertinimą ir nesusitaikymą su savo silpnumu, nusiminimą dėl besikartojančių silpnybių.

Ši knyga galėtų būti geras pagalbininkas ir kunigams – sielų vadovams, ir jų vadovaujamiems tikintiesiems. Ji duoda daug peno apmąstymams, skatina keisti gyvenimą, atveria kelius į Dievo meilę.