2 K Smilgeviciaus Ir E Naujokaicio Ivilktuves Seminarijoje Zaizkofene 1997 02 02