10 Vikaras Su Parapijos Kataliku Veikimo Grupe 1931