2017 Dievas mirė? Sekuliarizacijos problema. Kaunas