2022-02-10 Vysk. Bernardo Fellay pamokslas Sutvirtinimo proga

2022 m. vasario 10 dieną Kaune lankėsi Šv. Pijaus X brolijos vyskupas Bernardas Fellay. Jis tradicinėmis apeigomis teikė Sutvirtinimo sakramentą ir skaitė paskaitą apie Bažnyčios krizę. Sutvirtinimo sakramentas tradicinėmis apeigomis jau daug metų Lietuvoje teikiamas tik Šv. Pijaus X kunigų brolijos vyskupų, kurie čia apsilanko kas porą metų.

  • Filename: vysk_fellay_2022.02.10_sutvirtinimas