2024 m. gavėnios rekolekcijos

Kviečiame į Gavėnios rekolekcijas! 
2024 m. kovo 1–3 d. 
Šv. Kazimiero priorate, Birutės g. 1, Kaune 

Tema: 
Kryžiai šeimos gyvenime 
ves kun. Edmundas Naujokaitis 

1 d. – Švč. Jėzaus Širdies penktadienis
18.00 – Kryžiaus kelias
18.30 –šv. Mišios
19.15 – I paskaita 

2 d. – Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis
14.00 – II paskaita ir apmąstymas, po to galimybė atlikti išpažintį,
16.00 – III paskaita ir apmąstymas
17.30 – Švč. Sakramento adoracija
18.30 – šv. Mišios
19.30 – vakarienė
20.15 – IV paskaita, vakaro malda 

3 d. – III gavėnios sekmadienis
7.00 – kėlimasis
7.30 – ryto malda, apmąstymas
8.30 – V paskaita ir apmąstymas
9.30 – šv. Rožančius, galimybė atlikti išpažintį
10.00 – giedotinės šv. Mišios, po jų palaiminimas rekolekcijų dalyviams 

Rekolekcijos atviros visiems. Norinčiųjų dalyvauti prašome REGISTRUOTIS pas kun. Edmundą Naujokaitį, tel. 8-604-57293, el. p. prioratas@fsspx.lt.

Yra galimybė pernakvoti priorate iš šeštadienio į sekmadienį. Dėl nakvynės būtina susitarti. Registruoti dalyviai (nakvojantys ir ne) gaus vakarienę šeštadienį. Už nakvynę prašome laisvos aukos.