Svarbus pranešimas dėl Mišių ateinančiomis savaitėmis

Šv. Pijaus X kunigų brolijos koplyčiose nuspręsta laikytis Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimo, paskelbto kovo 14 d.:

„Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias... Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.“

Vadinasi, visos Brolijos kunigų laikomos Šv. Mišios bei kitos pamaldos yra atšaukiamos iki Vyriausybė informuos, kad karantinas baigiasi.

Tačiau:

1.) Brolijos kunigų laikomos Mišios Lietuvoje bus transliuojamos internetu per YouTube kanalą

Pirmadieniais - penktadieniais: 18.30.

Šeštadieniais: 8.15

Sekmadieniais: 10.00

2.) Taip pat, jeigu galėtumėte, prašome kasdien 18.00 val. savo namuose dvasiškai prisijungti prie Priorato kunigų kalbant Rožančių ir Šv. Juozapo litaniją.

 

Šv. Paulius rašė: „Žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.“ Ši situacija yra sunki ir gasdinanti, bet nepamirškime, kad esame Dievo vaikai ir Jėzaus Krisaus atpirkta brangenybė! Jis mūsų neapleis! Jis yra mūsų išganytojas ir Viešpats. Todėl pasitikėkite Dievu, Jėzumi Kristumi ir Dievo Motina ir nebijokite. Dievas mums padės ir mus apsaugos.

Su Dievu.

Kun. Shane Pezzutti