Kun. Karlas Stehlinas grįžta į Rytų Europą

Šv. Pijaus X kunigų brolijos Rytų Europos autonominių namų vyresniuoju buvo paskirtas vokietis kun. Karlas Stehlinas. Šiose pareigose jis pakeis šveicarą kun. Lukasą Weberį, kuris Brolijos generaliniuose namuose nuo šiol bus atsakingas už Brolijos vadovybės kontaktus su vokiečiakalbiais dvasininkais. Abu paskyrimai įsigalios spalio 15 d.

Autonominiai namai – Brolijos vienetas, prilygintinas distriktui, tačiau apimantis mažesnį koplyčių ir dvasininkų skaičių. Šv. Pijaus X kunigų brolija iš viso suskirstyta į 14 distriktų ir 4 autonominius namus. Rytų Europos autonominiai namai yra atsakingi ir už Brolijos kunigų apaštalavimą Lietuvoje.

Jų vyresniuoju paskirtas kun. Stehlinas mūsų regione dirbo jau nuo 1996 m., iki 2014 m. jis vadovavo Rytų Europos autonominiams namams, kurių centras įsikūręs Lenkijoje. Vėliau ketverius metus jis ėjo Azijos distrikto vyresniojo pareigas. Kunigas taip pat yra tarptautinio Tradicijos Nekaltosios riterijos judėjimo vadovas.

Primename, kad liepos 11-21 d. vykusios Šv. Pijaus X kunigų brolijos generalinės kapitulos metu buvo išrinktas naujas Brolijos generalinis vyresnysis – juo tapo italas kun. Davide Pagliarani. Taip pat buvo išrinkti du jo asistentai – ispanas vysk. Alfonso de Galarreta ir prancūzas kun. Christianas Bouchacourt‘as – bei du generaliniai tarėjai, kuriais tapo šveicaras vysk. Bernard‘as Fellay bei vokietis kun. Franzas Schmidbergeris. Naujasis Brolijos generalinis vyresnysis šį mėnesį taip pat jau paskyrė naujus Prancūzijos, Italijos distriktų vadovus.

Nuotraukoje: klierikas Edmundas Naujokaitis verčia kun. K Stehlino paskaitą 1999 m. Lietuvoje.