10 pasiryžimų gavėniai: atsikratykime prisirišimo prie technologijų ir grįžkime į tikrovę

1876 m. Alexanderis Grahamas Bellas išrado telefoną, leidusį žmonėms kalbėtis tarpusavyje, net jeigu jie gyvena skirtinguose miestuose. 2007 m. Stev‘as Jobsas pristatė „iPhone“, ir nuo to laiko mes nebegalime kalbėtis tarpusavyje, net jeigu sėdime prie to paties stalo.“ (Bernd Stelter, Wider den tierischen Ernst.)

Neretai restorane galima išvysti tokį vaizdelį: pora arba šeima pietauja kartu, tačiau visų akys nukreiptos ne vienas į kitą, o į savo telefono ekraną.

Šią gavėnią ne tik stenkimės kovoti prieš ydas ir ugdytis dorybes, bet ir daugiau dėmesio skirkime tam, kas yra tikra mūsų gyvenime – ar tai būtų poilsis gamtoje, ar laikas su šeima, ar bendravimas su draugais, ar meninė veikla, ar literatūra.

Tiesą sakant, Alexanderis Grahamas Bellas savo išradimą laikė tik atsitiktiniu savo tikrojo mokslinio darbo produktu ir atsisakė turėti telefoną savo kabinete. Po 130 metų Steve‘as Jobsas ir „Apple“ pristatė „iPhone“. Per dešimtį metų šis įrenginys kartu su savo konkurentais išplito visame pasaulyje ir tikrą žmonių patirtį pavertė virtualia. Taip, išmanieji telefonai yra vienas nuostabiausių išradimų. Tačiau, kad ir kokie būtų patogūs, daugeliui jie vis dar naujas dalykas, ir visuomenė dar neišmoko tinkamai jais naudotis.

Todėl per šią gavėnią siūlome rimtai apsvarstyti, kaip mes naudojamės šiais įrenginiais ir apskritai technologijomis. Toliau pateikiame 10 praktinių elgesio taisyklių, padėsiančių susigrąžinti ryšį su tuo, kas yra tikra. Raginame ne tik asmeniškai pasinaudoti šiais patarimais, bet ir pasidalyti jais su savo sutuoktiniu, vaikais, kolegomis ir draugais. Jeigu jais seksite, baigiantis gavėniai pamatysite tikrą pokyti savo ir savo artimųjų gyvenime. O svarbiausia, šis laikinas eksperimentas leis jums labiau atsiduoti vidiniam maldos ir apmąstymų gyvenimui.

Dešimt pasiryžimų gavėniai

1. Asmuo, su kuriuo kalbuosi veidas į veidą, visada man bus svarbesnis negu neprašytas skambintojas ar žinučių rašytojas. Nenutrauksiu pokalbio su savo kaimynu ar šeimos nariu ir nekreipsiu dėmesio į skambantį telefoną. Aš stengsiuosi jo neįžeisti, tikrindamas žinutes ar padėdamas telefoną ant stalo. Jei laukiu svarbaus skambučio, iš anksto apie tai įspėsiu savo pašnekovą. Trumpai tariant: vengsiu atsakyti į skambučius, kai šnekėsiuosi su kuo nors akis į akį. Galbūt būsiu gundomas atsiliepti, bet jeigu atsispirsiu impulsui, mano pašnekovas jausis gerbiamas ir vertinamas. Jeigu vis dėlto turėsiu atsiliepti, prieš tai atsiklausiu jo leidimo.

2. Šią gavėnią paversiu tiesioginio, pilnavertiško žmogiško bendravimo laiku. Visada rinksiuosi bendrauti su žmogumi tiesiogiai, veidas į veidą, o ne telefonu, elektroniniu paštu, sms žinutėmis are per socialinius tinklapius. Pranešiu draugams apie šį savo pasiryžimą ir pakviesiu juos prisijungti. Niekada nemėginsiu išspręsti konflikto tekstine žinute ar elektroniniu laišku. Nerašinėsiu žinučių bendraudamas su kuo nors akis į akį, nes tai vers mano pašnekovą jaustis nevertinamam ir nesvarbiam.

3. Ypač branginsiu laiką, praleidžiamą šeimoje. Saugosiu jį nuo visokių trikdžių. Pasitarę su artimaisiais, sutarsime tam tikrą dienos laiką, ypač savaitgaliais, nesinaudoti jokiais įrenginiais.

4. Be svarbios būtinybės nesinaudosiu darbe mobiliuoju telefonu pašaliniams reikalams.

5. Naudosiuosi telefonu mandagiai, diskretiškai ir neužgauliai, remdamasis ne savo įsivaizdavimu, ką kiti turėtų toleruoti, o tuo, ką kiti iš tiesų laiko užgauliu. Nesilaikydamas šio principo, būsiu tiesiog nemandagus. Praktikoje tai atrodys taip:

 • Kalbėdamas telefonu, atsitrauksiu bent kelis metrus nuo kitų žmonių, ypač uždarose patalpose. Niekas nenori jaustis verčiamas klausytis svetimų pokalbių. Tai gali sukelti pagrįstą susierzinimą.
 • Nutrauksiu pokalbį telefonu, vos tik kas nors manęs to paprašys.
 • Telefonu kalbėsiu ramiu balsu. Rėkimas į ragelį trikdo aplinkinius.
 • Be būtinybės nejungsiu garsiakalbio.
 • Viešumoje nekalbėsiu apie asmeninius reikalus. Asmeniniai pokalbiai ir turi vykti tarp konkrečių asmenų. Jei skambintojas norės aptarti asmeninius dalykus, pasakysiu jam, kad perskambinsiu vėliau.
 • Visada atsižvelgsiu į galimą pokalbio uždelsimą. Kai kuriuose tinkluose balso perdavimas šiek tiek vėluoja, t. y. pašnekovas mano ištartus žodžius gali išgirsti ne tuoj pat, o sekundės dalimis vėliau.
 • Nekaltinsiu kitų dėl nutrūkusių pokalbių. Prisiimdamas atsakomybę už blogą ryšį (net jei niekas dėl to nėra kaltas), parodysiu nusižeminimą ir nieko neįžeisiu.
 • Kalbėdamas su kuo nors, nepulsiu savo išmaniuoju tikrinti pašnekovo pateiktų faktų. Šitaip parodyčiau savo nepasitikėjimą juo.

6. Kai kuriose vietose tiesiog nedera naudotis mobiliuoju telefonu:

 • Bažnyčioje arba per religinę ceremoniją;
 • Prie stalo arba svečiuose;
 • Vonios kambaryje ir tualete;
 • Lifte;
 • Ligoninėje ir laukiamajame:
 • Restorane;
 • Auditorijoje, bibliotekoje, muziejuje;
 • Taksi, autobuse, traukinyje ir sėdint mašinoje su kitais žmonėmis;
 • Teatre ir kine, kur šviečiantis ekranas gali trikdyti kitų dėmesį.

7. Vakaras ir naktis turi būti maldos ir poilsio laikas: išjungsiu visus prietaisus bent pusvalandį prieš eidamas miegoti ir įjungsiu juos tik papusryčiavęs.

8. Siekdamas ramesnės dienos, išjungsiu visus garsinius įspėjimus bei pranešimus. Elektroninį paštą ir sms žinutes tikrinsiu tik nustatytomis valandomis.

9. Kasdien skirsiu laiko savo sielai ištirti ir aukštesniems dalykams apmąstyti: tuo metu melsiuosi, mąstysiu arba skaitysiu, atsitraukęs nuo interneto, filmų bei kompiuterinių žaidimų.

10. Užuot nuolat fotografavęs save ir draugus, stengsiuosi šias akimirkas paversti neužmirštamomis, mėgaudamasis drauge praleistu laiku. Užuot paveikslavęs gamtą arba architektūros stebuklus, išeisiu pasivaikščioti arba atsisėsiu ir grožėsiuosi Dievo ar žmogaus kūriniais.

Šiuolaikiniai prietaisai žada laisvę, bet iš tiesų sukuria priklausomybę. Užuot saugoję praeitį, jie ją perrašo arba ištrina. Jie sunaikina tradiciją. Užuot stiprinę žmonių tarpusavio ryšį, jie daro jį abstraktesnį ir paviršutiniškesnį. Jie skatina izoliaciją ir pakeičia tikrus santykius.“ (Christopher Check.)

ŠALTINIS: sspx.org