Mūsų knygos

VšĮ „Laetitia“ leidybinio projekto „Už Tradiciją“ knygos

 

Šv. Alfonsas Liguoris

MARIJOS ŠLOVĖ

2021, kietas viršelis, 620 psl., 15 eur.

 

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas

AUKSINĖ KNYGA, 2 laida

2021, kietas viršelis, 328 psl., 9 eur.

 

 

Kun. Karl Stehlin

PASIAUKOJIMAS NEKALTAJAI

2019, minkštas viršelis, 88 psl., 4 eur.

 

 

MIŠIOS, MANO LOBIS

2020, minkštas viršelis, 66 psl., 4 eur.

 

 

John Vennari

ALTA VENDITA ILGALAIKĖ INSTRUKCIJA

2020, minkštas viršelis, 60 psl., 2 eur.

 

Vysk. Pranciškus Petras Būčys

TIKĖJIMO GYNĖJAS

2020, minkštas viršelis, 516 psl., 12 eur.

 

Vysk. Pranciškus Petras Būčys

TRUMPA APOLOGETIKA

2020, minkštas viršelis, 388 psl., 12 eur.

 

PAŽINK SAVO MIŠIAS

2019, minkštas viršelis, spalvotas vidus, 100 psl., 15 eur.

 

 

Pal. Ona Kotryna Emerich

KARTI MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS KANČIA

2018, minkštas viršelis, 360 psl., 10 eur.

 

Kun. Anthony J. Paone S.J.

MANO KASDIENĖ DUONA. Trumpas dvasinio gyvenimo išdėstymas

2017, kietas viršelis, 464 psl., 10 eur.

 

Arkivysk. Marcel Lefebvre

JIE JĮ NUKARŪNAVO. Nuo liberalizmo prie apostazės. Susirinkimo tragedija

2016, minkštas viršelis, 264 psl., 7 eur.

 

Kun. Michel Coller

HENRY LA PRAZ. NUKRYŽIUOTAS KUNIGAS

2015, minkštas viršelis, 176 psl., 5 eur.

 

Kard. Alfredo Ottaviani, kard. Antonio Bacci

OTAVIANIO INTERVENCIJA. Trumpas kritinis Naujosios Mišių tvarkos įvertinimas

2015, minkštas viršelis, 80 psl., 3 eur.

 

Kun. Mykolas Olševskis

BROMA ATWERTA ING WIECZNASTI (Vartai, atverti į amžinybę)

2015, minkštas viršelis, 240 psl., 6 eur.

 

Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

DIEVAS IR ŽMOGUS. Tradicinis katalikų katekizmas

2014, kietas viršelis, 692 psl., 15 eur.

 

Kun. Karl Stehlin

NEKALTOJI - MŪSŲ IDEALAS. Nekaltosios riterijos dvasia pagal šv. Maksimilijoną Kolbę

2013, minkštas viršelis, 232 psl., 6 eur.

 

Tėvas Joseph Schryvers

ATSIDAVIMAS DIEVUI. Dvasinės ramybės aukštumų vadovas

2013, kietas viršelis, 180 psl., 5 eur.

 

Jean Chapuis

KIEKVIENOS METŲ DIENOS APMĄSTYMAI

2011, kietas viršelis, 575 p., 7 eur.

 

Marija Vinovska

MAKSIMILIJONO KOLBĖS PASLAPTIS (Biografija)

2011, minkštas viršelis, 144 p., 3 eur.

 

Kun. Karl Stehlin

MILITIA IMMACULATAE

2011, minkštas viršelis, 32 p., 1 eur.

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, I knyga: Apie Bažnyčią

2010, kietas viršelis, 180 p., 4 eur.

 

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, II knyga: Bažnyčia ir liberalizmas

2010, kietas viršelis, 220 p., 4 eur.

 

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, III knyga: Apie Santuokos sakramentą ir auklėjimą

2010, kietas viršelis, 240 p., 4 eur.

 

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, IV knyga: Modernizmas

2011, kietas viršelis, 332 p., 4 eur.

 

 

BAŽNYČIOS MOKYMAS, V knyga: Švč. Mergelė Marija išganymo darbe

2012, kietas viršelis, 239 p., 4 eur.

 

 

AUKŠTYN ŠIRDIS: KATALIKŲ MALDOS IR GIESMĖS

2008, kietas viršelis, 900 puslapių ant plono popieriaus., 8 eur.

 

 

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas

AUKSINĖ KNYGA

2008, kietas viršelis, 324 psl., 6 eur.

 

Tėvas Emanuelis

TRAKTATAS APIE BAŽNYČIOS TARNYSTĘ

2006, minkštas viršelis, 52 p., 1 eur.

 

TRADICINĖS IR NAUJOSIOS MIŠIOS

1969 m. liturginės reformos problema (straipsnių rinkinys)

2006, minkštas viršelis, 622 psl., AKCIJA! 5 eur.

 

Šveicarijos fondas „UŽ GYVYBĘ“

MIRJAM... KODĖL TU VERKI? Moterų kančios po aborto

2006, minkštas viršelis, 184 psl., 2 eur.

 

Kun. Juozas Lomanas

QUO VADIS, MODERNIOJI EUROPA?

2005, minkštas viršelis, 336 psl., 3 eur.

 

Šv. Vincentas Lerinietis

PRIMINIMAS

2005, minkštas viršelis, 72 psl., 2 eur.

 

Arkivysk. Marcel Lefebvre

ATVIRAS LAIŠKAS SUTRIKUSIEMS KATALIKAMS

2005, minkštas viršelis, 160 psl., 3 eur.