Brangiausiasis Kristaus Kraujas

Kviečiame pasiklausyti kun. Edmundo Naujokaičio pamokslo Kristaus Kraujo šventei.