DIDŽIOJO VELYKŲ TRIDIENIO PAMALDŲ TVARKA – 2019

KAUNAS - Aušros Vartų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia: Birutės g. 1,
 
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
22.00– galimybė atlikti išpažintį
23.30– Valgių laiminimas
00.00 – Velykų vigilijos liturgija; Mišios; Laudės
 
ŠV. VELYKOS
9.00– galimybė atlikti išpažintį iki 9.45
10.00– Kristaus Kapo atidarymas; velykinė procesija, Šv. Mišios
_________________________________________________________________________
 
VILNIUS - Švč. Mergelės Marijos Rožančinės koplyčia: Šeimyniškių g. 16, I aukštas.
 
ŠV. VELYKOS
15.00– galimybė atlikti išpažintį iki 15.45
16.00– Kristaus Kapo atidarymas; Šv. Mišios
 
 
 

Dvasinės pratybos liturginiu Kančios metu

Praėjusios keturios savaitės buvo tarsi pasirengimas giliam Bažnyčios liūdesiui Kančios laiku. Ji žino, kad žmonės ieško Jėzaus ir nori Jį nužudyti. Nepraėjus nė dvylikai dienų ji regės, kaip jie Jį šventvagiškai nužudys. Ji turės eiti paskui Jį į Kalvarijos kalną, išgirsti paskutinį Jo atodūsį; ji turės stebėti, kaip akmuo užritinamas ant kapo, kur guli Jo nebegyvas kūnas. Todėl neturime nustebti, kad Bažnyčia visus savo vaikus kviečia šias dvi savaites kontempliuoti Tą, kurį ji myli ir dėl kurio liūdi.

Kas vyksta ant katalikų bažnyčios altoriaus?

Kas vyksta ant katalikų bažnyčios altoriaus? Kas yra altorius? Aišku, kad altorius, kruvina auka, kunigystė, ceremonijos, apeigos gali atrodyti gana keistai šiuolaikiniams žmonėms. Šiais laikais žmonės nebekalba apie altorių. Jie sako, kad yra šiuolaikiniai žmonės, todėl altorius ir aukos jiems tik senoviniai ir beprasmiai dalykai. Bet, brangieji, mums reikia giliai suprasti Kristaus aukos ir altoriaus svarbumą ir būtinybę mūsų gyvenime.