Katalikiška piligrimystė ir jos prasmė

Šių metų rugpjūčio 2–4 dienomis Šv. Pijaus X kunigų brolijos Kauno prioratas vėl organizuoja maldinę kelionę iš Pivašiūnų į Trakus. Kviečiame visus katalikų Tradicijos tikinčiuosius bei jų draugus paskirti šį savaitgalį piligrimiškam žygiui bei maldai į Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją.
Ta proga kalbiname Kauno priorato kunigą Edmundą Naujokaitį.